פרופ' וייס מתנצל ש"התדרדרתי לקללות"

פרופ' הלל וייס מתנצל במכתב לרמטכ"ל ולמפכ"ל המשטרה על "שהידרדרתי לסגנון של קללות". עם זאת קובע ביומן ערוץ 7: יש דיקטטורה אקדמית.

משה ידיד , כ"ט באב תשס"ז

פרופ' הלל וייס, שלח מכתב התנצלות לרמטכ"ל גבי אשכנזי. מכתב נוסף שלח פרופ' וייס למפכ"ל המשטרה, רב ניצב דודי כהן.

וייס כתב לרמטכ"ל: "מבלי שאכנס באריכות להשתלשלות האירועים ולפרטים המרובים של הדברים אשר אירעו, אני מצטער על שנתדרדרתי לסגנון של קללות בדברים שאמרתי, ואני חוזר בי מדברים אלו ובכל מקרה נאמרו הם בעידנא דריתחא". לדבריו הדברים נאמרו לאחר ש"פוניתי בכוח מביתה של בתי תהילה, חתני משה וששת ילדיהם, הבכורה בת שבע, המפונים בכוח זו הפעם השלישית בשנתיים האחרונות. הם גרו בנצרים ארבעה חודשים ורכשו שם בית בכסף מלא מכיסם. הם גרו בשכונת מצפה שלהבת אליה חזרו לאחר שגורשו מנצרים, גורשו מן השכונה פעם אחת ועכשיו בשנייה".

בראיון ליומן ערוץ 7 מסביר פרופ' הלל וייס את מניעי התנצלותו וטוען כי לו היה מסרב להתנצל היה מאפשר לדיקטטורה המתבצעת באוניברסיטאות ליישם את עצמה בשלילת פעילותו באוניברסיטת בר אילן.

 

"בריונים של מפא"י מחפשים את אוניברסיטת בר אילן עד כדי שנשיא האוניברסיטה היה צריך לשנות את עמדותיו ותגובותיו שלוש פעמים בעקבות דברי. כשאמרו לו שלא ישלחו לאוניברסיטה שלו חיילים הוא נכנע". לדברי וייס השאיפה באקדמיה הישראלית להנמכת כוחה של אוניברסיטת בר אילן מאז רצח רבין. הוא מסביר בדבריו את המציאות הקשה עמה מתמודדים מרצים בכירים בעלי עמדות כשלו. "רוב נשיאי האוניברסיטאות, אם לא כולם, הם בעלי סמכות של דיקטטורים וחברי מרכז פרס לשלום. המימון הוא של האיחוד האירופי. סדר היום הוא שלהם ולכן יש טרור באוניברסיטאות. סילוקי מהאוניברסיטה היה מקבע את הטרור הזה כטרור לגיטימי לביצוע. מה שעשיתי במכתב הזה הוא קטעתי את יכולתם לביצוע הטרור הזה".

 

עם זאת מדגיש וייס בדבריו את הדברים החותמים את מכתבו לרמטכ"ל, ובהם כתב לרב אלוף אשכנזי: "איני חוזר בשום פנים מעמדותיי היהודיות המאמינות בזכויות היהודים הקדושות. צה"ל אינו כובש בארצו ואינו יכול להתייחס לבני עמו כאל אויבים. אמשיך להשמיע את דעותיי ולהיאבק למענן".


נזכיר כי דבריו של פרופ' וייס בהם ייחל למותו של מפקד חטיבת חברון גררו סערה ציבורית רבה הן מצידה הימני והן מצידה השמאלי של המפה הפוליטית. בנוסף אף הובילו הדברים לפתיחת חקירה פלילית נגדו.