ע"פ חוק החללים לא יוכרו כנפגעי איבה

ארגון זוכרים: משרד הבטחון לא יכיר על פי החוק הנוהג היום בהרוגי הפיגוע בהודו כחללי איבה, ולכן לא יהיו זכאים לסיוע המתבקש בעת הזו.

עוזי ברוך , ב' בכסלו תשס"ט

דב קלמנוביץ'
דב קלמנוביץ'
אתר נפגעי פעולות איבה

על פי החוק הנוהג בישראל, אזרחי או תושבי ישראל יוכרו כנפגעי איבה, רק אם נפגעו בידי ארגון העוין את מדינת ישראל, כיוון שהארגון שנטל על עצמו את האחריות לפיגוע אינו על פי הגדרתו ארגון העוין את ישראל, לפיכך הרשות המוסמכת במשרד הבטחון לא תכיר על פי החוק הנוהג היום בהרוגי הפיגוע בהודו כחללי איבה, והיות שכך לא יהיו זכאים לסיוע המתבקש בעת הזו. סיוע הכולל סידורי טיסה קבורה ותמיכה נפשית ופיזית בבני המשפחה.

על פי בדיקות והתייעצויות משפטיות שערכו בארגון זוכרים עם יועצים משפטים, יש בידי הממשלה את הסמכות להכריז על הארגון שביצע את הפיגוע בהודו כארגון עוין, הממשלה יכולה לעשות זאת מחר בבוקר (יום א') בעת כינוסה השבועי של הממשלה.

"אנו יודעים להצביע על מקרים ספציפיים של נפגעים בחו"ל שזכו להכרה כזו בעבר", אומר יו"ר הארגון, דב קלמנוביץ'.

"כמי שפועלים לזכרם של הנפגעים פנינו הערב (מוצ"ש) ללשכת מזכיר הממשלה כדי להעלות מחר על סדר יומה של הממשלה את ההחלטה הדרושה וזאת מעבר להרכנת ראש והשתתפות בצער המשפחות, כך יוכלו הרשויות המוסמכות להכיר בחללי הפיגוע בהודו כחללי איבה ולהורות לביטוח הלאומי ליטול על עצמו את האחריות ולדאוג לסידורים הנדרשים וזאת על מנת להקל על המשפחות", אומר קלמנוביץ'.

לדבריו, פעילותם של גופים התנדבותיים אינם צריכה לבוא במקום החלטה ממשלתית מסודרת שתכיר בנפגעים לא רק כאן ועכשיו אלא בטיפול בקרובי המשפחה גם בעתיד.

"אנו בארגון זוכרים, בכל מקרה רואים בחללים אלה חללי טרור לכל דבר וענין וננציח את זכרם כשאר חללי הטרור ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל".