עובד ביום העצמאות? קבל 200%

הממונה על יחסי עבודה בתמ"ת פרסם הנחיות לפיהם עובד ביום העצמאות זכאי לגמול של 200%. עובד שכול שנעדר ביום הזיכרון לא ינוכה שכרו.

אורנית עצר , כ"ט בניסן תש"ע

ריקודגלים
ריקודגלים
ארכיון

הממונה על יחסי עבודה במשרד התמ"ת עו"ד שלמה יצחקי מפרסם הנחיות בדבר היעדרות מן העבודה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה וביום העצמאות.

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עובדים שהם הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם.

עוד נמסר כי יום העצמאות הינו יום שבתון שהמעביד חייב בתשלומו כפי הקבוע בחוק יום העצמאות. לגבי עבודה בערב יום העצמאות חלות ההוראות הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי.
 
במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, בערב החג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות. במקומות עבודה שבהם עובדים 9 שעות ביום, חמישה ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יהיה עד 8 שעות.
 
במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי מיוחד, צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.

עובד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות (מתחיל בחצות הלילה ומסתיים בחצות) שבו מקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות,, זכאי העובד לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופי (200%) 

במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם בחג המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד בחג העצמאות,זאת כנקבע בפסיקת בית הדין לעבודה.

לגבי עובד יומי חל צו הרחבה הקובע "שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג" יום לפני ויום אחרי) הוא זכאי לתשלום עבור ימי חג כולל יום העצמאות.