האם העולם יתחמם או יתקרר?

הוויכוח המדעי בנוגע להשפעת השמש על ההתחממות הגלובלית יעמוד במרכז כינוס במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' באייר תש"ע

כדור הארץ
כדור הארץ
מבט מהחללית 'אפולו'

כינוס בנושא "הקשר בין השמש, הקרינה הקוסמית והאקלים" שיפתח ביום ראשון הקרוב, 25 באפריל, במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית, יעסוק בסוגיה שנמצאת בלב הוויכוח המדעי על ההתחממות הגלובלית - מהי השפעת השמש על האקלים.

לשאלה זו, אשר עדיין אין לה תשובה מדעית מוחלטת, חשיבות מכרעת לקביעה עד כמה אחראים בני האדם להתחממות הגלובלית. "אם לשמש השפעה מרובה על האקלים  אזי למעשי האדם על כדור הארץ השפעה קטנה יותר" מסביר מארגן הכינוס, פרופ' ניר שביב, ממכון רקח לפיזיקה שבאונ' העברית.  

לטענת פרופ' שביב, השמש משפיעה באופן עקיף על ההתחממות הגלובלית. "יש בידינו מספר רב של עדויות אמפיריות המראות שלשינויים בפעילות השמש יש השפעה לא מבוטלת על האקלים. השינויים על פני השמש באים לידי ביטוי כשינויים בעוצמת השדה המגנטי, במספר כתמי השמש, בעוצמת רוח השמש ועוד.  כיום מצביעות כל העדויות על קיומו של מנגנון המעיד על השפעת השמש, ככל הנראה דרך הקרינה הקוסמית (חלקיקים אנרגטים שנמצאים מחוץ לכדור הארץ). כדי לנבא את שינויי הטמפרטורה הצפויים במאה ה-21, עלינו לדעת בראש ובראשונה מה יתרום לשינוי מאזן האנרגיה על פני כדור הארץ. שנית, עלינו לדעת מה הרגישות האקלימית האמיתית לשינויים אלה". לטענת פרופ' שביב, ההתחממות הגלובלית תמשיך בקצב נמוך יחסית. 

מנגד, טוענים חלק ממשתתפי הכינוס, ביניהם פרופ' יורג בר ממכון המחקר EAWAG בשוויץ, כי לשמש אין השפעה כה גדולה על האקלים ולכן ההתחממות הגלובלית מושפעת יותר ממעשי בני האדם. לפי השערה זו, התחממות כדור הארץ תימשך במאה ה-21, בקצב של עד כדי 0.2 מעלות לעשור ואף יותר.

עדיין לא התקבלו ממצאים מדעיים שיכולים להכריע את הוויכוח לכאן או לכאן, אבל ניסוי במאיץ החלקיקים בשוויץ אשר עורך בימים אלו פרופ' גספר קירבי, שיגיע גם הוא לכינוס, עשוי להכריע אחת ולתמיד בוויכוח. 

הכינוס שאליו יגיעו יותר מ-30 מומחים מרחבי העולם, יפתח ב-25 באפריל 2010 נערך בתמיכת האקדמיה הלאומית למדעים ויימשך חמישה ימים. ההרצאות יתקיימו בבניין פלדמן, קמפוס אדמונד י' ספרא בשפה האנגלית.