אשפה ומאורת סמים על קברי צאצאי ה'פלא יועץ'

מתחם קבריהם על הר הזיתים של בני משפחת ר' אליעזר פאפו, הפך למאורת סמים תחת ערמות של אשפה ועזובה. ביזיון.

שמעון כהן , כ"ה בתמוז תש"ע

צילום:
צילום:
אריה קינג

רבות דובר על ההזנחה והעזובה בהר הזיתים. מבקר המדינה הקדיש לסוגיה פרק נרחב הכולל מסקנות לא מעטות. היום אנו מציגים כאן עדות נוספת למציאות העגומה בהר. מסבר שמתחת לערמות של זבל ופסולת הפך למאורת סמים המתחם בו נקברו צאצאיו של ר' אליעזר פאפו, מחבר ה'פלא יועץ'.

את מצבות בני משפחת פאפו גילה תוך כדי סיור ברחבי ההר אריה קינג, יו"ר הלשכה לפניות הציבור במזרח ירושלים, והנה מתחת לערימות הפסולת והעפר ובין הקוצים מצא את מצבותיהם של חנה אשת אליעזר פאפו וגבריאל בן הרב אליעזר פאפו ואשתו.

קינג מעלה השערה ולפיה מצבות נוספות של בני משפחה אחרים של הרב פאפו טמונים באזור, אך לאיתורן יש לבצע באזור שיקום מקיף.

יצוין כי הרב אליעזר פאפו עצמו קבור בבולגריה ולקברו עולים מדי שנה אלפי יהודים מרחבי העולם. נכדו, ששמו גם כן היה הרב אליעזר פאפו, היה מקובל ידוע לפני כמאה שנה בירושלים. להערכת קינג קיימת סבירות גבוהה שגם הוא קבור באזור חלקת המצבות שאיתר.

ואולם כאמור, החלקה הממוקמת באזור בלתי נגיש כעת למבקרים הפכה למאורת סמים של צעירים תושבי הסביבה.

את המידע אודות העזובה וההזנחה במקום העברנו לידיעת אנשי לשכתו של השר לענייני דתות, יעקב מרגי. בלשכה הפנו אותנו לדבריו של השר אתמול (ג') ובהם הודיע על כוונתו להקים בתוך תקופה קצרה וועדה שתהיה אחראית בפועל לפעולות השיקום של מתחם הר הזיתים. זאת בניגוד למצב עד כה כאשר האחריות הועברה ממשרד למשרד והמציאות המשיכה כפי שהייתה.

 

 

 

 

 

 

מעט פרטים על אבי המשפחה, הרב פאפו מחבר ה'פלא יועץ' מתוך ויקיפדיה:

יליד סרייבו שבבוסניה. כיהן רבה של הקהילה הספרדית של סיליסטרה שבבולגריה משנת 1819 ועד מותו.

כבר בגיל צעיר עסק פאפו בפרשנות ופלפול בתלמוד וחיבר כתבים על כך. נודע בספרו "פלא יועץ", אולם חיבר גם את הספרים אורות אילים - ספר הנהגות לפי סדר הש"ס, הזוהר וספרי הרב חיד"א, שו"ת פלא יועץ - שו"ת הלכתי, בית תפילה - תפילות ותחינות, חסד לאלפים - קיצור שולחן ערוך הכולל גם דברי מוסר, יעלזו חסידים - על ספר חסידים, דן אנוכי - על דרוש, חדש האביב - שיטה על מסכת ברכות, שבת, ועירובין, דן ידין - שו"ת. בשנת 1820 הופיע בקונסטנטינופול ספרו "עיצות רבניות". בשנת 1824 הודפס בסלוניקי הספר "אלף המגן", בשנת 1851 יצא לאור (על ידי בנו), בסלוניקי, הספר "משטר חיים מוסרי" ובשנת 1860 הופיעו בבלגרד "אורח חיים" ו"בית תפילה".

על דמותו הסגפנית של רבי אליעזר פאפו כתב בנו: "והפליא לענות בצום נפשו, ומלקות בכל לילה ולילה שאומרים בהם תחנונים. שק ואפר וחרולים וטבילות... וטבילת שלגים..."

תלמידו, הרב יהודה אלקלעי, ממבשרי הציונות, סיפר שכאשר הקהילה לא רצתה לתרום סכום גדול של כסף כדי לפדות יהודי שהשלטונות רצו לתלותו, אמר להם: "אני מכריח אתכם שתמכרו את כל ספרי התורה ואת כלי הקודש ותתנו לי את כל הכסף הנמצא בית ה', כי התורה לא ניתנה אלא לישראל, ואם אין ישראל, אין תורה, ולכן אין דבר עומד בפני פיקוח נפש".

טרם הסתלקותו בשנת ה'תקפ"ח הודיע כי כל המשתטח על קברו אחר טבילה אמירת תהילים ותפילה בכוונה יפקד בדבר ישועה ורחמים.