300 עובדים זרים מסרי לנקה לענף החקלאות

בצל ההחלטה על גירוש העובדים הזרים וילדיהם, החליטה הממשלה לפעול להעסקת 300 עובדים זרים בחקלאות מסרי לנקה לתקופה של חצי שנה

חגי הוברמן , כ"א באב תש"ע

חקלאות
חקלאות

בצל ההחלטה על גירוש העובדים הזרים וילדיהם, החליטה היום הממשלה לפעול להסדרת העסקתם של עד 300 עובדים זרים שיגיעו לישראל ממדינת סרי לנקה, לתקופה של עד ששה חודשים, בענף החקלאות.

בהחלטת הממשלה נקבע כי תיבחן הכדאיות בהבאתם והעסקתם של עובדים זרים על בסיס עונתי, בהתאם לתקופות השיא בחקלאות. אופן הבאת העובדים והעסקתם יהיו לפי סיכום בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הפנים ומשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

לצורך פיתוח מודל להעסקת עובדים זרים עונתיים, מוצע לאפשר פיילוט במסגרתו תתאפשר העסקתם של עד 300 עובדים זרים ממדינת מסרי לנקה לתקופה של 6 חודשים, כאשר גיוס העובדים יתבצע באופן ישיר מול הרשויות המוסמכות בסרי לנקה.

בדברי ההסבר שהונחו בפני הממשלה נאמר כי במסגרת דו"ח הועדה לעידוד תעסוקת ישראלים והקטנת מספר העובדים הזרים בחקלאות בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין, הוצע לבחון העסקת עובדים זרים עונתיים, כפי שמקובל במדינות ה-OECD  כמו קנדה, ספרד, גרמניה, דנמרק והולנד - אלה מצליחות להסדיר את שהייתם של העובדים הזרים הזמניים באופן מחזורי על ידי הפעלת תוכניות לניהול ההגירה, התורמות גם להפחתת  התלות המשקית בעובדים הזרים.

"העסקת עובדים מחו"ל על בסיס עונתי מאפשרת להגדיל את תשומת העבודה בתקופות השיא של הביקושים לעובדים, כשההשפעות השליליות על השכר ועל אפשרויות התעסוקה של כוח העבודה המקומי מצומצמות" – נאמר בהחלטה – "זאת ועוד, הואיל והעובדים העונתיים נדרשים לצאת מהמדינה בתום תקופת ההעסקה ('העונה'), נמנעות השתקעותם במדינה והישארותם באופן לא חוקי בתחומיה. יתרון נוסף בהעסקה עונתית הוא הפחתת נכונותם של העובדים לשלם דמי תיווך, עקב התקצרות אופק השהייה שלהם במדינת היעד. ארגונן היעיל של התוכניות להעסקת עובדים עונתיים, והעובדה שבמקרים רבים הן מתירות להעסיק את אותם עובדים באופן מחזורי, עונה אחר עונה, מאפשרים לחקלאים לתכנן את הפעילות במשקיהם לטווח ארוך ללא חשש ממחסור בידיים עובדות מיומנות בעת תקופות השיא".

בממשלה מדגישים כי הבאת העובדים הזרים מסרי לנקה תעשה תוך הבטחת זכויותיהם במדינת המוצא ובישראל. כך למשל: גיוס העובדים יתבצע ישירות מול הרשויות המוסמכות בסרי לנקה, וללא גביית דמי תיווך (ישנה סוכנות הפועלת במסגרת משרד העבודה הסרי לנקי), המעסיקים ירכשו עבור העובדים כרטיסי טיסה, הלוך ושוב, תוך התחייבות שלא לגבות מהם את עלות זו או לנכותה משכרם, העובדים יהיו רשאים לעבור לעבוד אצל מעסיק אחר הזכאי להעסיק עובדים. במסגרת הפיילוט, המעסיקים יחויבו בהפקדת סכום כולל של 3,000 ₪, שיועבר לידי העובד עם יציאתו מהארץ, וכמובן שיחולו ביחס להעסקה כל החיקוקים הנוגעים להעסקת עובדים זרים.