צה"ל נערך למסיק הזיתים

צה"ל נערך לעונת מסיק הזיתים ביו"ש שתיפתח בשבוע הבא. בצה"ל הדגישו כי ימנעו הפרעה למוסקים.

אורנית עצר , י"ט בתשרי תשע"א

מסיק זיתים
מסיק זיתים
פלאש 90
צה"ל, המנהל האזרחי והמשטרה נערכים לקראת עונת מסיק הזיתים באזור יהודה ושומרון, שתיפתח בחודש אוקטובר ותתקיים עד חודש דצמבר.
 
כחלק מההיערכות, התקיימו פגישות הכנה בין גורמי המנהל האזרחי והפלסטינים, לרבות נציגי הכפרים השונים ובכירים בענף שמן הזית, על מנת לתאם לוחות זמנים לביצוע עבודות המסיק. כמו כן, קיימו כוחות הביטחון הערכות מצב ואישרו את התכניות לקיום המסיק, במהלכו יספקו מענה בטחוני רציף לעבודות.
 
מצה"ל נמסר כי קיום המסיק כסדרו הינו משימה בעלת ערך מהמעלה הראשונה וכי בצה"ל מכירים בחשיבות הכלכלית והערכית של המסיק לתושבים הפלסטינים באזור יהודה ושומרון. בצה"ל הדגישו כי יפעלו "לאפשר את מסיק הזיתים עד הזית האחרון".
 
עוד נמסר כי כוחות הביטחון יהיו פרוסים במרחב על מנת למנוע פגיעה בכרמי הזיתים ובמוסקים, "בעקבות לקחים שהופקו משנים עברו, ובשל צרכים ביטחוניים, יוגדרו שטחים מצומצמים כשטחים בהם חלה חובת תיאום ביצוע העבודות עם גורמי צה"ל והמנהל האזרחי".
 
בנוסף לכך, יוגדרו שטחי מסיק נוספים שייסגרו בפני ישראלים במטרה למנוע חיכוך. גם באזורים אלו יהיו פרוסים נציגי המנהל האזרחי, משטרת ישראל וצה"ל, על מנת לתת מענה לאירועים חריגים בשטח.
 
בצה"ל מציינים כי השנה, כבשנים עברו, צפויה מעורבות ענפה של גופים וארגוני סיוע ישראלים  ובין-לאומיים בעבודת המסיק של הפלסטינים. נציגי המנהל האזרחי ייועדו עם נציגי הארגונים ויסכמו עימם נהלים ועקרונות מנחים לפעילותם במהלך עונת המסיק. עוד צויין כי הרשויות מכירות ברצונן של קבוצות ישראליות שונות להירתם למאמץ הפלסטיני במסיק.