"נוסח הצהרת האמונים - מסר משפיל ללא יהודים"

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום לראש הממשלה ולשר המשפטים בקריאה להתנגד לדרישת "הצהרת האמונים" לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ט בתשרי תשע"א

אילוסטרציה
אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום לראש הממשלה ולשר המשפטים בקריאה להתנגד לדרישת "הצהרת האמונים" לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ממתאזרחים שאינם יהודים: "נוסח הצהרת האמונים שמקדמת הממשלה הוא זה שחותר תחת אושיותיה הדמוקרטיות של מדינת ישראל".

במכתב, מתריע עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח כי משמעות של התיקון המוצע לחוק, היא כי תנאי להתאזרחות בישראל על ידי מי שאינם יהודים לא יהיה עוד הצהרה על שמירת חוקי המדינה, אלא הצהרת אמונים למדינה יהודית – כלומר, לאידיאולוגיה.

הוא מוסיף עוד כי להצהרת האמונים אין משמעות סמלית בלבד, ועלולות להיות לה השלכות מעשיות על מתאזרח שיתבטא בעתיד באופן שעלול להתפרש על ידי הרשויות כנוגד את האידיאולוגיה של השלטון.

לדברי עו"ד פלר, "מדינה הממשטרת אידיאולוגיה, דורשת להצהיר לה אמונים, ומפקחת על אמונות, על השקפות ועל דעות, אינה דמוקרטיה. הצהרת אמונים למדינה יהודית שולחת מסר משפיל ומפלה לכל אזרחי ישראל שאינם יהודים, ובמיוחד למי שאינם יהודים וזה עתה ביקשו לרכוש אזרחות, לפיו המדינה אינה שייכת להם".

"לצערנו, הצעת החוק הזו מהווה נדבך נוסף בשורה של הצעות חוק בהן תומכת הממשלה, המבקשות לשחוק את הדמוקרטיה בישראל על ידי ביטול זהותם והדרתם של מי שאינם יהודים ואינם יכולים להיות שותפים לסמלים ולערכים יהודים, ובהם בעיקר בני המיעוט הערבי בישראל. על הממשלה להתנגד להצעת החוק, לחדול מערעור הלגיטימציה של המיעוט הערבי בישראל ולפעול לאלתר למילוי חובתה להבטחת שוויון לכל אזרחי ישראל", מוסיף עו"ד פלר.