הושלמה החקירה בפרשת העברת החברות של ברק

מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס הודיע כי השלים את חוות הדעת שלו בנושא "העברת כספים לחברות שהיו בבעלות שר הביטחון אהוד ברק".

בני משה , כ"ד בניסן תשע"א

אהוד ברק
אהוד ברק
פלאש 90
מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס הודיע כי השלים את חוות הדעת שלו בנושא "העברת כספים לחברות שהיו בבעלות שר הביטחון אהוד ברק".
 
חוות הדעת הועברה ליו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ח"כ יואל חסון וכן לשר ברק ולבאי כוחו. המבקר הודיע כי יחליט כמקובל ועל פי החוק על מועד פרסום חוות הדעת.  חוות הדעת הוכנה בעקבות פנייתה של הוועדה אל המבקר ובקרוב היא תונח על שולחן הכנסת.
בחודש אוקטובר 2009 דווח כי שר הביטחון אהוד ברק העביר את החברה שהיתה רשומה על שמו ל-3 בנותיו - מיכל, יעל וענת - ערב מינויו לתפקיד, אלא שהחברה המשיכה לקבל כספים גם לאחר מינויו של ברק לשר הביטחון, וצברה בתקופה הזאתו כ-6.5 מיליון שקל.

על-פי הכללים שר רשאי להעביר חברה לבני משפחתו רק אם עבדו בה בשנה שלפני כניסתו לתפקיד הציבורי או אם קיבל היתר מיוחד לכך.

ברק נמנע מלהופיע אחרי פרסום הדברים בוועדה לביקורת המדינה שביקשה לבדוק את הפרשה.