דורשים: ישוב חדש בשומרון

קבוצת זוגות צעירים החליטה שבמקום להתלונן על מצוקת הדיור היא תתאגד בבקשה להקמת ישוב בשומרון - 'אחוזת עולם'. מה הסיכוי?

שמעון כהן , כ"ט באב תשע"א

מרחבי השומרון
מרחבי השומרון

בעוד הציבור בישראל עוסק במצוקת הדיור והמחירים הגואים התארגנה קבוצת זוגות צעירים להקמתו של ישוב חדש בשומרון. כך הם מקווים שיותר להם לעשות על ידי ממשלת ישראל. בקשות הועברו לשרים הרלוונטיים שעדיין לא מצאו לנכון להגיב. ביומן ערוץ 7 שוחחנו עם אליהו ניסים, אחד ממארגני היוזמה.

לדבריו של ניסים הקבוצה המדוברת כוללת עשרות זוגות צעירים שמה שמגבש אותם הוא אהבת העם והארץ "רמת דתיות לא תהיה קריטריון לקבלה", הוא אומר ומזמין את כל מי שיחפוץ בכך ויראה את עצמו מתאים להצטרף ליוזמה.

הקבוצה כבר בחרה שם לישוב החדש שטרם הוקם – אחוזת עולם – כביטוי לשאיפה להיאחז בקרקע באופן מוחלט וקבוע. כעת הם מקווים שתינתן להם קרקע בשומרון עם גישה סבירה ומכאן והלאה יוכלו להתקדם בבנייתו של הישוב.

"עלתה השאלה אם להקים ישוב חדש או להצטרף לישוב קיים", אומר ניסים, "אבל יש כאן רצון לאמירה שמתחדשים", הוא מסביר את הבחירה בהקמת ישוב חדש.

בדבריו מדגיש ניסים כי השאיפה היא להקים את 'אחוזת עולם' בהסכמה וברישיון ולא כמאחז שהיום מוקם ומחר מורד על ידי הצבא. מציאות זו של הורדת ישובים בלתי מתקבלת על הדעת לטעמו ועל כן יש לעשות מאמץ ולדרוש הקמה מוסדרת וחוקית של ישוב כפי שהיה בעבר הלא רחוק "בעבר הקימו ישובים בזה אחר זה וצריך לחדש זאת", הוא אומר.

ברוח זו פנו מארגני המיזם למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד השיכון בבקשה לאשר להם עליה לקרקע באחת הנקודות ברחבי השומרון, וזאת בין השאר גם כמענה למצוקת הדיור, "אם הביקוש ירד כי הוקם ישוב בשומרון המחירים ירדו גם בתל אביב", הוא אומר. פנייתם זו למשרדים השונים טרם נענתה.

לדבריו החברים בקבוצה מודעים לכך שיהיה קשה לשכנע את רשויות המדינה לאשר את המהלך, אך "מכיוון שאנחנו מביאים איתנו אמת שניכרת, אמת של זכותו של עם ישראל להתיישב בארצו, אם נדרוש את זה זה יקרה", הוא משוכנע.