הרבנים החרדים : חנוכה - אינם ימי ריפיון

הרבנים יצאו בקריאה לאברכי הישיבות "חס וחלילה שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הקדושה"

אפרים מורנו , כ"ז בכסלו תשע"ב

הרב אליישיב
הרב אליישיב
המקומות הקדושים

'וועד הישיבות בארץ ישראל' קורא לאברכים לדאוג ל"חיזוקה של התורה בימי החנוכה".

בקריאתם פונים הרבנים להתחזק בלימוד התורה, "ראויים הם ימי החנוכה שנמסרו בהם זדים ביד עוסקי תורתך להתחזקות בלימוד התורה ועמלה. על בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה".

הרבנים ציינו כי ימי החנוכה הם מסוגלים במיוחד ללימוד התורה, "חס וחלילה שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הקדושה. וידוע מה שכתב השל"ה שימי החנוכה ראויים ביותר להתמדת התורה מבשאר הימים, וזכות התורה תעמוד לנו למגן ולמושיע."

על הקריאה חתומים גדולי הדור החרדים, בהם פוסק הדור הליטאי הרב יוסף שלום אליישיב, 'ראש הישיבה' הרב אהרון לייב שטיינמן, והרבנים קנייבסקי, וואזנר, וקרליץ.

להערות והארות : efraim@a7.org