זכויות שנצברו לעמיתים ייחשבו לנכס משותף

מליאת הכנסת אישרה היום את הסדרי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. זכויות שנצברו לעמיתים ייחשבו לנכס משותף.

חזקי ברוך , כ"ז בשבט תשע"ב

אחוז הגירושין עולה? בית דין רבני
אחוז הגירושין עולה? בית דין רבני
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב-2011, שהגישה הממשלה.

הצעת החוק הממשלתית, מבוססת על מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו בראשותו של כבוד השופט שאול שוחט, אשר הוקמה בכדי לתת מענה לבעיה של היעדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני הזוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך, זאת אף שזכויות אלה הן נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון המשאבים בין בני הזוג.

המלצות ועדת שוחט הוגשו לשרי המשפטים והאוצר במרס 2010. הוועדה התבקשה לתת פתרונות לסוגי החיסכון הפנסיוני השונים: חיסכון באמצעות צבירת כספים, חיסכון באמצעות צבירת זכויות (הסדרי פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה ותיקות) וקופות ביטוח שאושרו לשיווק עד סוף 2003.

בדברי המבוא להצעה נכתב כי "במסגרת דיוני הוועדה היה צורך ליישב בין שתי מערכות דינים המתקיימות בו-בזמן במשפט הישראלי, ושלעיתים אינן מתיישבות זו עם זו: דיני המשפחה המחויבים לשיתוף נכסים בין בני זוג, כולל בין השאר, שיתוף בחיסכון הפנסיוני שצברו בני הזוג; ודני החיסכון הפנסיוני בישראל, הכוללים הוראות דין שונות וביניהן הוראות לגבי החיסכון הפנסיוני בקופות גמל".

"החיסכון הפנסיוני מהווה מקור עיקרי של הכנסה לאחר גיל הפרישה. מצב שבו אין לפרט חיסכון פנסיוני, עלול להביא אותו למעגל העוני ולהשית את נטל הטיפול בו על כתפי הציבור".

עוד נכתב כי "בשל ההבדלים בין מבנה השיתוף זוגי בישראל והערכים שבבסיסו לבין המבנה והתוכן הערכי של דיני החיסכון הפנסיוני ומטרותיו, המחויבות המוצהרת של המשפט הישראלי לשיתוף זוגי בכלל ולשיתוף בנכסי החיסכון הפנסיוני בפרט, אינה מיושמת, במקרים רבים, הלכה למעשה... בנוסף, במצב המשפטי הקיים, בני זוג לשעבר אינם מוגדרים כשאירים ומשום כך אינם זכאים לקצבת שאירים לאחר פטירתו של החוסך".

מטרת הוועדה הייתה לנסות ולגשר על הפערים ולקבוע הסדרים שישלבו בין דיני החיסכון הפנסיוני לדיני השיתוף הזוגי.

16 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ח"כ אחד נמנע. ההצעה תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.