הרב אריאל: גמרא לבנות - מי אמר שמועיל?

רבה של רמת גן התייחס בתשובה באתר ישיבה לנושא לימוד גמרא לנשים, "יש לבחור את המזון הרוחני הנחוץ להן יותר להעלאת רמתן הדתית".

ישי קרוב , י"ג באלול תשע"ב

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
שלומי שלמוני

רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל, התייחס בתשובתו באתר ישיבה, לשיעור תורה המועבר לתלמידים - בנים ובנות יחד.

השואל כתב, "נתבקשתי ללמד את כיתות ה’ ו’ גמרא, אך הבקשה היתה ללמד את הכיתה כולה יחד בעוד שהיא מרכיבה בנים ובנות יחד. הטיעון המרכזי הוא שבדורנו אין לעשות הפרדה, בעוד שאין הבדל בין המינים מבחינה אינטלקטואלית".

בתשובתו כתב הרב אריאל כי "נשים פטורות ממצות תלמוד תורה אך הן חייבות ללמוד תורה כדי להעלות את רמתן הדתית. לכן יש הבדל בתוכן הלימודי בין בנים לבנות".

"את הבנים", הבהיר הרב אריאל, "חייבים להרגיל בלימוד גמרא, למרות הקושי הגדול שיש בכך, כדי שימשיכו ללמוד אם במסגרת ישיבתית ואם במסגרות אחרות. דף יומי לפחות. זו הנורמה הבסיסית הנדרשת מכל גבר יהודי".

רבה של רמת גן הסביר עוד כי השיקול בבחירת תכני לימוד לבנות חייב להיות שונה וייחודי להן, "יש לבחור את המזון הרוחני הנחוץ להן יותר להעלאת רמתן הדתית", כתב והסביר כי לימוד גמרא, על כל קשייו, אינו בהכרח המזון המתאים להן ונזקו עלול להיות גדול מתועלתו.

הרב אריאל שולל מן היסוד את ההנחה שבנות צריכות ללמוד דווקא גמרא על מנת לשמור על רמתן הרוחנית, "במקומות שבהן בנות למדו גמרא לא הוכח שרמתן הדתית עלתה עקב כך. אם כי פה ושם יש בנות שנפשן חשקה בלימוד גמרא מתוך כוונות טהורות לשם שמים, אולם הן מעטות".

לסיכום כתב הרב אריאל כי לימוד גמרא לבנים ובנות יחד אינו ראוי משתי סיבות. הראשונה משום שאין כאן שיקול חינוכי אמיתי אלא אג'נדה חברתית. הסיבה השניה אותה הזכיר רבה של רמת גן היא שלימוד תורה חייב להיעשות בקדושה, בנים לחוד ובנות לחוד.