מעמד האישה ביהדות – לא חידוש של ימינו

מעמד האישה ביהדות אינו חידוש של העת האחרונה. כבר במאה ה-16 נכתב סידור מיוחד עבור נשים, ובו הנחיות והקלות מתואמות לצרכי התקופה.

שמעון כהן , כ"ח בתשרי תשע"ג

נשים
נשים
יוני קמפינסקי

סדר נשים
פרופ' אורה שוורצוולד
מכון בן צבי, 331 עמ'.

לא מעט נכתב בשנים האחרונות סביב מעמדה של האישה ביהדות ולא מעט ספרים יצאו לאור בנושא.

חלק מהספרים זכו לפופולאריות רבה, אך מסתבר שהנושא אינו חדש וכבר במאה השש עשרה היה מי שדאג למעמדה של האישה ביהדות, ואף הוציא לאור סידור מיוחד לנשים. את סידורו של הרב בנבנישתי - סידור שמיועד כל כולו לנשים, הוציאה לאור החוקרת והבלשנית, פרופ' אורה שוורצוולד מאוניברסיטת בר אילן.

ביומן ערוץ 7 שוחחנו עימה על ייחודו של הסידור שנכתב בלאדינו ומתפרסם כעת מחדש תחת השם 'סדר נשים'.

"הרב בנבנישתי שכתב את הסידור הזה היה מוטרד מאוד ממעמדן של הנשים, ומכך שלא ידעו להתפלל ואינן מקיימות מצוות", מספרת פרופ' שוורצוולד המציינת כי כבר בהקדמת ספרו מציין הרב בנבנישתי את חששם של גברים מכך שנשים היודעות קרוא וכתוב עשויות לכלות את זמנן בעניינים שונים מכלכלת הבית, כמו גם עצם הלימוד והזמן שהוא "גוזל" מהן.

התפילות בסידור כתובות כולן לאדינו שכן זו הייתה השפה הידועה אז לנשות התקופה. הקטע היחיד שכתוב עברית הוא ההקדמה שגם לה צורף תרגום ללאדינו. בהקדמה זו מציע הרב בנבנישתי לגברים ללמוד מדי ערב יחד עם בנותיהם ונשותיהם. הוא אף מסייע בניקוד מיוחד ללמוד קריאת עברית ומציין שלימוד הכתב העברי אינו כה קשה או מסובך.

ייחודו של סידור זה הוא בין השאר בהיותו כולל הנחיות מפורטות גם עבור נשים שלא למדו וכעת מקבלות הדרכה ראשונית בעולמה של ההלכה. בין השאר הוא מדריך אותן בכיוון התפילה הנכון, בסדר ההדלקה והברכה של נרות שבת ומשיב לשאלות הלכתיות כדוגמת החובה, כן או לא, לברך 'ברוך אוזר ישראל בגבורה' אם המתפללת כבר חגורה.

בנוסף לאלה מציין הרב בנבנישתי שורת הקלות ייחודיות עבור הנשים בשל סדר יומן העמוס. בהקדמתו הוא מציין שקיצר את התפילה בהתאם לעמדתם של פוסקים. משום כך הוא אינו מביא בסידור את פסוקי דזמרא, קדושת כתר, קדיש וקטעים נוספים שנשים פטורות מאמירתם, כך גם פרשת 'שמע ישראל' מופיעה בקיצור רב.

על דמותו של הרב בנבנישתי ומרכזיותו מספרת פרופ' שוורצוולד כי מדובר באישיות מוכרת מאוד באותה תקופה. הרב היה נינו או נכדו של הרב עראמה וכתב מספר ספרים בהם גם תרגום השולחן ערוך ללאדינו בתקופה בה היה המחבר חי ואותו הוא מכנה בספר 'המחבר הקשיש'. כמו כן, מציינת שוורצוולד, ככל הנראה הרב בנבנישתי כתב ספר הדרכה למוריהן של נשים. הספר לא נותר אך אזכורים שלו מובאים בהקדמות שכתב במקומות אחרים.

לדבריה של פרופ' שוורצוולד ייחודו של הספר גדול ורב שכן רק סידור זה וסידור נוסף המצוי במוזיאון בפריז ומשוערך לימי הביניים, מביאים תרגום ייחודי ללאדינו של תפילות נשים. עם זאת היא מציינת כי לא היו הדפסות נוספות לספרו זה של הרב בנבנישתי, ככל הנראה משום שגברה דווקא דעתם של הגברים שלא אהבו את רעיון הנשים המתפללות והקוראות.