מותר לאישה להתעטף בטלית - לשם שמים ובצניעות

הרב אריאל השיב לשאלה בנוגע לאישה המתעטפת בטלית בביהכנ"ס, "אם הכוונה להתריס - יש למנוע ממנה להפוך את בית הכנסת להייד פארק".

ישי קרוב , כ"ט בניסן תשע"ג

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
חזקי עזרא
רבה של רמת גן, הרב יעקב אריאל סבור כי אין למנוע מאישה להתעטף בטלית אם היא עושה זאת לשם שמים ומאחורי מחיצה.

באתר ישיבה נשאל הרב אריאל "האם יש מניעה הלכתית להתפלל בבית כנסת אורתודוכסי, שיש שם אשה דתית המגיעה בתדירות ומתפללת בעזרת הנשים, עטופה בטלית? מנהיגי בית הכנסת אינם מרחיקים אותה מהמקום.

הרב אריאל הזכיר כי הרב משה פיינשטין זצ"ל לא התנגד לעטיפת טלית על ידי אישה - אם כוונתה טהורה לשם שמים. 

הרב אריאל ציין כי אישה אשר מתעטפת בטלית לשם שמים עושה זאת בדרך כלל בצינעה. 

"אך אם כוונתה להתריס, למחות או להשתמש בטלית לשם הבעת דעות שיויוניות מדומות וכדו'", ציין הרב אריאל, "יש למנוע ממנה להפוך את בית הכנסת להייד פארק".

רבה של רמת גן הוסיף כי "אם עמדת בית הכנסת שוללת את התופעה ורק משום דרכי שלום לא מונעים זאת ממנה והיא עושה זאת בעזרת נשים מאחרי המחיצה, הוא בית כנסת כשר".