ועדה ציבורית: לבטל את הגיל המרבי להשתלה

הועדה הציבורית שהקים מנכ"ל משרד הבריאות הגישה את מסקנותיה לפיהם אין למנוע השתלת איברים לאדם בשל גילו.

ישי קרוב , ז' בשבט תשע"ד

ניתוח השלה השתלות
ניתוח השלה השתלות
thinkstock

הועדה הציבורית בראשותו של ד"ר אייל כתבן, שדנה בסוגיה, הגישה המלצותיה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו וליו"ר ועדת ההיגוי של המרכז הלאומי להשתלות, פרופ' רפי ביאר.

הוועדה המליצה פה אחד לבטל את הנוהל במסגרתו נקבעו גילאי מקסימום לכניסה לרשימת המועמדים להשתלות בישראל. 

כמו כן המליצה הוועדה כי הגיל לא ישמש בנוסחת ההקצאה למעט כשיש לכך הצדקה רפואית עניינית. עם זאת, עמדת המיעוט בוועדה הציגה השקפה ולפיה הגיל ישמש בנוסחת ההקצאה, בשיטת ניקוד וזכאות הפוחתת בצורה מתונה ככל שהמטופל מבוגר יותר.

לפני כחצי שנה מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה ציבורית לבחינת שאלת הגיל כקריטריון להשתלות איברים בישראל. עד כה, נקבעו בנהלים גילאי מקסימום לנתרמים (בהתאם לאיברים השונים). הועדה התבקשה לבחון האם מדדי הגיל עומדים בקנה המידה הרפואי, המשפטי והאתי או שיש לשנותם או לבטלם. 

בראש הוועדה עמד המשפטן ד"ר אייל כתבן, מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, מומחה בתחום הביואתיקה, הרפואה והמשפט וכיהנו בה 25 חברים מתחום הרפואה, המשפט, האתיקה, ההלכה, הגרונטולוגיה, הסוציולוגיה, נציגי מושתלים ונציגי האוכלוסייה המבוגרת.