"המופתי פעל בכל מדינה לקידום השמדת היהודים"

ראש מכון 'שם עולם' מצדיק בשיחה עם ערוץ 7 את רוב טיעוני נתניהו ומאשר: "המופתי פעל לקידום הרעיון, אך היטלר לא נזקק לו"

שמעון כהן , ח' בחשון תשע"ו

הרב אברהם קריגר
הרב אברהם קריגר
עפר עמרם

ראש מכון 'שם עולם' לחקר השואה, הרב אברהם קריגר, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 לביקורת המוטחת בראש הממשלה נתניהו בעקבות דבריו אתמול בקונגרס הציוני ולפיהם היטלר לא תכנן בתחילה להשמיד את העם היהודי אלא רק לגרש אותו ואת רעיון ההשמדה קיבל מהמופתי חאג' אמין אל חוסייני.

הרב קריגר אינו ממהר להצטרף לתוקפי נתניהו וקובע כי "יש אמת בשני החלקים של הדברים". את אמירתו זו הוא מבהיר ומזכיר כי בראשית דרכו של היטלר לא הייתה לו תכנית מוגדרת להשמדת היהודים. "הוא רצה לתת פתרון לבעיה היהודית ואנשיו העלו כמה פתרונות אחרים עד שהוא הגיע בסופו של דבר לפתרון הסופי של השמדת היהודים. המופתי הסתובב בכל מדינה שבה הוא יכול היה לשים את רגלו בה כדי לעודד את רצח היהודים".

עם זאת מעיר הרב  ומציין כי "לא הייתי כורך ואומר שהגרמנים בסופו של דבר יוצאים לעניין הזה של הפתרון הסופי בגלל המופתי, אבל המופתי הוא אחד מאלו שמנסה לקדם את הרעיון בכל מקום".

דוגמא לדבריו מוצא הרב קריגר גם בפעילותו של המופתי באזורים אחרים לגמרי ולא רק על אדמת אירופה. "אפתיע ואומר שהמופתי הסתובב לא רק בגרמניה. המופתי הסתובב גם בתימן כדי לעודד את הרשויות התימניות על מנת להכין שם מחנות ריכוז ליהודי תימן, ואנחנו יודעים שמחנות ריכוז הם שלב מקדים לדבר הבא".

באשר לתכנית ההיא של המופתי לגבי יהודי תימן מציין הרב קריגר כי מדובר בסיפור מרתק והדברים עמדו על הפרק, הרעיון לא נדחה על ידי השלטונות בתימן.

"אני מאוד תומך בדברי נתניהו שהמופתי היה מעורב באופן בוטה כשהוא זיהה שיש אפשרות להיפטר מהיהודים ואז הוא עודד את זה בכל דרך, אבל עדיין לא הייתי אומר שרצח היהודים אינו באחריות הגרמנים אלא של המופתי. זו אחריות הגרמנים והמופתי בחש שם היטב". בסיכומם של הדברים הוא שב ומדגיש כי מי שעמד מאחורי תכניתו של היטלר להשמדת היהודים היה בסופו של יום היטלר עצמו ויועציו.

דבריו אלה של הרב קריגר מתיישבים היטב עם מהלכיו של המופתי להקמת גדודים ערביים שיפעלו בשירות הרייך הגרמני על אדמת פלשתינה מול יהודי ארץ ישראל וייערכו להשמדתם.