הצגה חדשה: "יוסל'ה קמצן קדוש"

הסיפור המוכר והאהוב יעלה בחג החנוכה על הבמה בגרסת תיאטרון מרתקת מוזיקאלית ומפתיעה לכל המשפחה ברחבי הארץ.

קובי פינקלר , ו' בכסלו תשע"ו

יוסלה קמצן קדוש
יוסלה קמצן קדוש
צילום: נתן יעקובוביץ

עשרים ואחת שנה מלאו החודש לפטירתו של רב שלמה קרליבך, כשסיפוריו ותיאוריו לסיפורי החסידים אף פעם לא נס ליחם.

אחד הידועים שבהם הוא הסיפור, יוסל'ה קמצן קדוש.

לפני יותר מארבע מאות שנה חי בעיר קראקוב שבפולין יהודי אחד - יוסל'ה שמו שהיה עשיר מופלג וקמצן גדול. והיו אנשי הקהילה באים ונכנסים אצלו לבקש נדבה. קיבלם יוסל'ה בסבר פנים יפות וכיבדם במאכל ובמשקה. לאחר מכן, היה יוסל'ה שואל בשלומם והיו שופכים לפניו צרת נפשם ודלותם ומבקשים ממנו מעות להחיות נפשם ונפש ילדיהם. כששמע יוסל'ה בקשתם היה משליכם מביתו בשאט נפש. בעקבות זאת, היו כל אנשי העיירה מתרחקים ממנו ולא דיברוהו מטוב ועד רע. כשהיה יוצא יוסל'ה לשוק היו האנשים והנשים לועגים לו והילדים מיידים בו אבן.

כשהגיעה שעתו להיפטר מן העולם, באו אצלו אנשים החברה קדישא ואמרו לו: "רבי יוסל'ה, הלוא אינך לוקח את כספך לקבר. תן לנו דמי קבורה לצדקה, סך חמישים רובל ונקברך בקבר ישראל כדרך כל האדם." הזעיף פניו כנגדם יוסל'ה והשיב: "כל ימי הייתי לעצמי, אף כעת אינני צריך לכם." יצאו מעמו זועפים וכעוסים. למחר- נפטר יוסל'ה ונשארה גופתו מוטלת יום ויומיים ושלושה עד שריחם עליו מישהו, נטל גוויתו בלילה וקברו בשולי בית החיים.

משהגיע יום השישי בא אצל הרב הצדיק - רב יום טוב, עני מעניי העיירה לבקש צרכי שבת. תמה עליו רבי יום טוב: "והרי דר אתה בעיר מזה עשרים שנה ומעולם לא בקשת נדבה, ומה יום מיומיים?" השיב אותו עני: "בכל יום חמישי הייתי מוצא דמי הוצאות שבת על מפתן ביתי, ואתמול לא קיבלתי כלום." אחריו הגיע עני אחר ואחריו עוד אחד ועוד אחד, ובפיהם כדברים האלה. מיד נתכרכמו פניו של רבי יום טוב והחל בוכה וצועק: "יוסל'ה, יוסל'ה כיצד טעינו בך! סלח לנו שביישנוך. יוסל'ה יוסל'ה ! קמצו קדוש!"

ביום ראשון כינס רבי יום טוב תענית ציבור. בשעת פתיחת הארון, קרא הרב יום טוב בקול נשבר: "מחל לנו יוסל'ה." ובקוראו בקול גדול נפל הרב אפיים ארצה. ויחשבו הכל כי השיב רבם את נשמתו לבוראו בעוון הקהל. ולא היא! שבשעה שנפתח הארון, בא יוסל'ה אצל רב יום טוב בחלום. מיד בקש ממנו מחילה בשם הקהל על שאפילו לא ליווהו בקבורתו. חייך יוסל'ה והשיב: "לא, לא הייתי לבד, איתי הלך אברהם אבינו ויצחק ויעקב, יוסף הצדיק ואף דוד המלך הלך לפני והוא מנגן בנבל. וגם כעת אני יושב בגן העדן בין צדיקים וטהורים ולא חסר לי מאומה. אבל יודע אתה, רב יום טוב! הייתי מוותר על כל תענוגי העולם הבא, אילו רק יכולתי פעם אחת, פעם אחת! לירד אל העולם הזה וליתן שוב צרכי שבת לעני".

לימים ביקש רבי יום טוב בצוואתו להיקבר בסמוך לקברו של יוסל'ה ועל גבי מצבתו של יוסל'ה נכתב: "פה נקבר יוסל'ה - קמצן קדוש." ( מעובד מתוך סיפורי ר' שלמה)

הסיפור המוכר והאהוב יעלה בחג החנוכה על הבמה בגרסת תיאטרון מרתקת מוזיקאלית ומפתיעה לכל המשפחה ברחבי הארץ.

סיפור מלא חכמה על כוחה של אמונה חסד ונתינה. סיפורו העוצמתי של הרב שלמה קרליבך, הינו נכס בכל בית.

השנה מתעורר הסיפור לחיים בתיאטרון מוזיקאלי של חגיגה סוחפת, ססגונית ומרגשת, המהווה בילוי איכותי ומהנה לילדים ולהורים כאחד.

כשיעקב כהן הנפלא, (כיוסל'ה) ולצדו עודד מנשה, אבישי שיטרית, אסי צובל, מתן אור בבימויו של אורי אומנותי, (בהחלט סט של  שחקנים מוכשרים), עולים יחד על הבמה התוצאה טובה ומושכת עד מאד.