נישואין בישראל - כל המספרים נחשפים

כמה רווקים וכמה רווקות? מהו פער הגילאים בין החתנים לכלות? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלקט נתונים לקראת ט"ו באב.

ערוץ 7 , י"ג באב תשע"ו

אילוסטרציה
אילוסטרציה
Office XP

"אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן... וחולות בכרמים. ומה היו אומרות, בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה..." (מסכת תענית פרק ד' משנה ח')

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לקט נתונים לקראת ט"ו באב: מספר הזוגות הנשואים בישראל, גיל הנישואין, אחוז הרווקים והרווקות ופערי הגילאים בין גברים ונשים נשואים.

נישואין בישראל בשנת 2014

בשנת 2014, 50,797 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, 36,900 מתוכם זוגות יהודים, 11,878 - מוסלמים, 1,078 - דרוזים ו-860 זוגות נוצרים.

שיעור הנישואין הגולמי היה 6.2 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.0 לאלף בקרב היהודים, 8.3 לאלף בקרב המוסלמים, 8.0 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.3 לאלף בקרב הנוצרים.

שיעור הנישואין הגולמי בישראל בשנת 2014 (6.2 לאלף) היה מהגבוהים במדינות ה OECD, שבהן נע שיעור זה בין 3.0 לאלף בפורטוגל ולוקסמבורג לבין 7.9 לאלף בטורקיה.

גיל הנישואין

גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה בשנת 2014 היה 27.6. גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0.

גיל הנישואין הממוצע עלה ב-45 השנים האחרונות בקרוב לשלוש שנים בקרב החתנים, ובכשלוש וחצי שנים בקרב הכלות, ולכן במהלך תקופה זאת חלה ירידה בפער הגילים הממוצע בנישואין ראשונים בין החתן לבין הכלה מ-3.3 שנים ל-2.6.

מגמה זו אף מתעצמת בקרב היהודים; גיל החתנים היהודים עלה ב-2.9 שנים בעוד גיל הכלות היהודיות עלה ב-4.1 שנים ופער הגילים הצטמצם מ-3.2 שנים לשנתיים.

העלייה בגיל הנישואין הראשונים בקרב המוסלמים הייתה דומה אצל החתנים ואצל הכלות ופער הגילים הממוצע כמעט ולא השתנה (מ-4.4 שנים ל-4.2).

נישואין לפי מצב משפחתי קודם (זוגות יהודים)

87% מהנישואין של יהודים היו נישואין שבהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), 5.1% מהנישואין של יהודים היו של גרוש עם גרושה, 4.4% היו של גרוש עם רווקה ו-2.9% של רווק עם גרושה.

אחוז הרווקים באוכלוסייה היהודית

כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 באוכלוסייה היהודית עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-50%.

במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מ-3% בסוף 1970 ל-11% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.

מבין היישובים עם יותר מ-10,000 תושבים, האוכלוסייה היהודית ביישובים אבן יהודה, קריית טבעון ותל אביב-יפו, מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בגילים 29-25 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומתם, היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד ובני ברק מאופיינים באחוז רווקים נמוך בגילים אלה.

האוכלוסייה היהודית ביישובים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בגילים 49-45 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית.

לעומתם, היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית, שוהם ואלעד מאופיינים באחוז רווקים נמוך מאוד בגילים אלה (כפי הנראה זהו מאפיין של יישובים עם אוכלוסייה דתית, ושל יישובים צעירים שמתאכלסים ע"י משפחות צעירות).