דוח מבקר המדינה:
הקנס הגבוה ביותר - לרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת רכשה דלק בעלות לא סבירה ונקנסה בלמעלה ממיליון ש'. הבית היהודי והליכוד נקנסו ב-850 אלף ש' בשל התנהלות בלתי תקינה.

ערוץ 7 , ט"ז בתשרי תשע"ז

נתניהו ובנט
נתניהו ובנט
Photo by Marc Israel Sellem/POOL

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (שלישי) את דוח הביקורת בנושא מימון בחירות ומימון מפלגות.

מהדוח עולה כי כל הסיעות שהתמודדו בבחירות האחרונות לכנסת (למעט ''עלה ירוק'') סיימו את מערכת הבחירות בגירעונות שהיקפם נע בין כ-200 אלף שקלים לבין 16 מיליון שקלים.

סיעת "הבית היהודי", קובע המבקר, לא כללה בחשבונותיה את מלוא הוצאותיה, וכללה בחשבונותיה הוצאות בלתי תקינות עבור תשלום קנסות בסכומים ניכרים בגין תעמולה בניגוד להוראות חוקי העזר של הרשויות המקומיות.

כמו כן הכנסות "הבית היהודי" לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהסיעה השתמשה בתשתיות עצרת "המחנה הלאומי" (בכיכר רבין, מספר ימים לפני הבחירות) ובתעמולת הבחירות של נפתלי בנט בבחירות המקדימות לראשות המפלגה, שמומנה באמצעות תרומה מחו"ל. סכום הקנס על הסיעה בגין התנהלותה הינו 850,000 ש''ח.

ההוצאות של סיעת ''הליכוד'' חרגו מתקרת ההוצאות הקבועה בחוק, בנוסף, הכנסות הסיעה לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהשתמשה בתשתיות עצרת ''המחנה הלאומי''. סכום הקנס על סיעת הליכוד בגין התנהלותה הינו 850,000 ש''ח.

ההכנסות של סיעת ''ישראל ביתנו'' לא היו בגבולות שנקבעו בחוק בכך שהשתמשה בתשתיות עצרת ''המחנה הלאומי''. הקנס שהוטל עליה הוא בגובה 195,000 ש''ח.

הדוחות הכספיים שהגישו הסיעות
דוח המבקר

ליקויים רבים נרשמו בחשבונות הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל). הוצאות בגין שכירות מטות הגיעו לסכום של כ-1.4 מיליון ש''ח. הסיעה הציגה לביקורת 541 חוזי שכירות אשר בדיקתם העלתה חשש כי מדובר בחוזים פיקטיביים לשם תשלום הוצאות שמהותן אינה ידועה.

הרשימת המשותפת דיווחה על הוצאות בסך 567,000 ש''ח עבור רכישת תלושי דלק לשימוש ביום הבחירות. מדובר על נסיעות בהיקף של כ-800,000 ק"מ - דבר שאינו סביר. בנוסף לא הוצגו אסמכתאות לרכישת תלושי הדלק. סכום הקנס בגין התנהלותה הינו 1,231,000 ש''ח.

בחשבונות של סיעת ש"ס נכללו הוצאות שאינן תקינות עבור תשלומי קנסות בסכומים ניכרים בגין תעמולה בניגוד להוראות חוקי העזר של הרשויות המקומיות. הסיעות קיבלו דוח לא חיובי אך המבקר החליט להסתפק באזהרה בלבד.

החשבונות של סיעת "יחד" נוהלו שלא על פי כללי חשבונות מקובלים ואסמכתאות רבות לא הוצגו לביקורת. כמו כן מאחר שסכומי הערבויות שחולטו בידי הבנקים המלווים עלו על תקרת התרומה שרשאית סיעה לקבל מתורם יחיד, נקבע כי הסיעה קיבלה תרומות בסכומים העולים על סכום התרומה בחוק. סכום המימון שנשלל הינו 18,000 ש''ח.

בחשבונות של סיעת "עלה ירוק" לא נכללו מלוא ההוצאות בגין ייעוץ וניכוי מס מפעילים וחלק מהאסמכתאות שהוצגו בנוגע להתקשרויות עם נותני שירותים היו חלקיות בלבד. סכום המימון שנשלל עומד על 10,000 ש''ח.

סיעת קדימה מחויבת להשיב למדינה כ-800 אלף ש"ח
פלאש 90

הביקורת על החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת התשע עשרה

נציין כי בשל חקירת המשטרה, לא הושלמה הביקורת על החשבונות השוטפים של בל"ד ולכן לא נכללה בדוח.

בחשבונות של סיעת ''הבית היהודי'' נכללו הוצאות בסכומים חריגים המגיעים למיליוני שקלים שמקורם במערכות בחירות קודמות ללא אסמכתאות כנדרש. עוד נמצאו בחשבונות הסיעה הוצאות בלתי תקינות בסכומים מהותיים עבור תשלום קנסות ופעילות שביצעה שלא לפי הוראות הדין.

הסיעה הגישה התייחסות לממצאי הביקורת באיחור רב ורק בסמוך להגשת הדוח הסופי ליו"ר הכנסת ולכן לא ניתן היה לבחון את תגובתה. סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו מיליון ש''ח.

בחשבונות של סיעת ''האיחוד הלאומי - תקומה'' נכללו הוצאות שאינן תקינות בגין תמיכות והלוואות שהעניקה לעמותות. הסיעה קיבלה דוח לא חיובי אולם לאחר בחינת הנסיבות שבהן פעלה הסיעה ונוכח התחייבות הסיעה להימנע בעתיד ממתן תמיכות והלוואות לא הומלץ על שלילת מימון אלא הוחלט להסתפק באזהרה בלבד.

בחשבונות של סיעת ''יש עתיד'' נרשמו הוצאות בסכום של כ-1.5 מיליון ש"ח בגין הוצאות משנים קודמות בלא שהוצגו אסמכתאות שיש בהם להסביר את הרישומים. סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו 244,000 ש''ח.

בחשבונות של סיעת האיחוד הערבי (תע''ל) נכללה יתרת חוב לזכאים מהבחירות לכנסת ה-19 בסכום של כ- 170,000 ש"ח וכן התקשרות לקבלת שירותי פרסום בסך של כ-400,000 ש"ח, בלא שהוצגו הסברים או אסמכתאות כנדרש. סכום המימון שנשלל מהסיעה בגין התנהלותה הינו 81,000 ש''ח.

המבקר קבע כי סיעות "קדימה" ו''מד"ע'' נוהלו שלא על פי כללי חשבונות מקובלים וכי אסמכתאות רבות לא הוצגו לביקורת. כמו כן לסיעות גירעונות נצברים שאין ביכולתן לכסותם ולפרוע את חובותיהן ולפיכך יש לראות בחובותיהן של הסיעות תרומות אסורות.

בהתאם לחוק נקבע כי על נציגי סיעת מד"ע להחזיר לאוצר המדינה סכום של 454,082 ש"ח ועל נציגי סיעת קדימה להחזיר לאוצר המדינה סכום של 798,309 ש''ח.

פעילות V15 לקראת הבחירות האחרונות
צילום: דניאלה שטרית, פלאש 90

פעילות גופים חוץ מפלגתיים

המבקר מתייחס בדוח הביקורת לפעילות של ארגון השמאל ''V15'', וקבע כי משלא הועלו ממצאים המצביעים פוזיטיבית על קשר אירגוני בין הגופים הללו לאחת מהסיעות, אין בפעילות פוליטית או בפרסומים הקוראים להחלפת הממשלה וכן בפרסומים אחרים המעודדים הצבעה עבור גושים שונים תעמולה מובהקת, כדי להצדיק קביעה שסיעה מסוימת קיבלה תרומה, לא כל שכן תרומה אסורה, מגוף חוץ-מפלגתי.

המבקר מתייחס בדוח לטענות שקיבל ולפיהן אחד מהעיתונים הגדולים במדינה מקדם סיעה ספציפית. השופט שפירא לא נוקב בשמו של העיתון אולם ניתן להעריך כי מדובר בעיתון "ישראל היום" שידוע באהדתו לראש הממשלה נתניהו.

בפניות אליו התבקש המבקר לקבוע שעיתונים מסוימים מהווים תרומה מתאגיד לסיעה. "קביעה כי מי מהעיתונים המפורסמים בישראל מקדם סיעה ספציפית, מחייבת בדיקה מערכתית של כלל העיתונים בעלי ההשפעה על הציבורים השונים ומצריך כלי חקירה ומחקר שחלקם אינו במסגרת הכלים העומדים לרשות מבקר המדינה והסמכויות המוקנות לו בחוק", הסביר שפירא.

המבקר הסביר כי "התוצאה המעשית של קביעה כי עיתון מסוים מהווה תרומה אסורה לסיעה, פירושה שפרסום העיתון במתכונתו הנוכחית אסור. לחילופין, תגרור את התערבותו של מבקר המדינה בפעולות ובהחלטות המערכת של אותו עיתון, דבר שהיה מהווה תקדים במדינה דמוקרטית".

לדברי המבקר שפירא, ''ראוי כי המחוקק יידרש לסוגיה מורכבת זאת תוך קביעת האיזונים הראויים''.

עצרת המחנה הלאומי לפני הבחירות

המבקר מותח ביקורת על סיעות הימין שעשו שימוש בתשתיות של עצרת המונים כקבלת תרומה על ידי סיעה. כזכור, בתקופת הבחירות התקיימו שתי עצרות בחירות, של מחנה הימין ומחנה השמאל, בכיכר רבין.

בעצרת השמאל "ישראל רוצה שינוי" לא נאמו אישים המזוהים עם סיעות המחנה הציוני ומרצ. לפיכך, קובע המבקר, ''למרות שסיעות אלה הפיקו תועלת פוליטית מסוימת מנוכחותם בעצרת הרי שמדובר בהשתתפות פסיבית גרידא שאינה מצדיקה לראות בשימוש המועט בתשתיות העצרת כקבלת תרומה על ידי הסיעות הללו''.

בנוגע לעצרת של "המחנה הלאומי" שהתקיימה יומיים לפני יום הבחירות, המבקר מזכיר כי נאמו בה מועמדי הסיעות (ראש הממשלה, השר נפתלי בנט, וחברי הכנסת לשעבר אלי ישי ושרון גל) ועל כן ''השתמשו בהוצאות שמימנו אחרים לארגון וקיום העצרת, כדי להשפיע על ציבור הבוחרים, מבלי שנשאו ולו בחלק מעלויות ארגון העצרת.

''כל אחת מהסיעות הללו השתתפו בעצרת השתתפות אקטיבית עד כדי שיוך העצרת, לפחות במידה מסוימת, לכל אחת מהן, ובכך קיבלו תרומות אסורות'', כותב המבקר בדוח.

היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, מסר בתגובה לדו"ח המבקר, "תנועת הליכוד מקבלת את הערותיו של מבקר המדינה והיא תיישם אותן במלואן. מבקר המדינה העניק לליכוד דוח חיובי על ביקורת חשבונותיו השוטפים לגבי התקופות שנבחנו בדוח. לגבי מערכת הבחירות לכנסת העשרים, המבקר קבע שהליכוד ניהל את חשבונותיו, בהתאם להנחיות מבקר המדינה. המבקר העיר בדוח בשתי סוגיות וקבע הנחיות כיצד יש לנהוג בסוגיות אלה בעתיד. נלמד את הנחיותיו ונפעל לפיהן".

מהבית היהודי נמסר בתגובה: "קיבלנו לידנו את הדו"ח, נלמד אותו במלואו ונפיק לקחים להמשך".