משרד הבריאות:
הפחיתו שתיית קפה ממכונות מסחריות

קיים חשש להימצאות עופרת במים שהופקו ממכונות קפה מוסדיות מדגמים מסוימים. משרד הבריאות קורא לנשים בהריון שלא לשתות קפה מחוץ לבית.

רעות הדר , י"ט בטבת תשע"ז

מכונת קפה
מכונת קפה
צילום: iStock

למשרד הכלכלה והתעשייה ולמשרד הבריאות הגיע מידע לפיו קיים חשש להימצאות עופרת במים שהופקו ממכונות קפה מוסדיות מדגמים מסוימים.

במכונות אלו נעשה שימוש בעיקר בעסקים, כדוגמת בתי קפה, מקומות עבודה ובתי מלון.

בחלק מהמכונות שנבדקו, נמצאו רמות עופרת שעולות על המותר בתקן החל על מכונות הקפה אשר מסתמך על הערכים הקבועים בתקנות בריאות העם וכן מהרמות המרביות המותרות במשקאות, כפי שנקבע בקווים המנחים של משרד הבריאות (20ppb).

בעקבות המידע שהצטבר, ולאחר התייעצות עם מומחים להנדסה, לטוקסיקולוגיה, ולבריאות הציבור, ובתיאום מלא בין משרדי הכלכלה והבריאות, הוחלט, כאמור, על ביצוע בדיקות פרטניות, לגילוי נוכחות מתכות כבדות במים המופקים ממכונות הקפה המוסדיות מאותם הדגמים. פעולה זו צפויה לארוך כחודש.

מכונה אשר במי השתייה המופקים ממנה יימצאו חריגות ברמת עופרת, כפי שיורה משרד הבריאות בעניין - תיאסר לשימוש עד לתיקונה או החלפתה. במקביל, הוחלט על ביצוע בדיקות מדגמיות גם לדגמים נוספים של מכונות קפה מוסדיות.

במשרד הבריאות מדגישים כי אין מדובר בסכנה מידית, יחד עם זאת, במהלך תקופת ביצוע הבדיקות, ומטעמי זהירות מונעת, המשרד ממליץ להפחית ככל שניתן בשתיית קפה ממכונות מוסדיות - עד לקבלת תוצאות בדיקה, ככל שהדבר מתאפשר. בנוסף, משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית קפה ממכונות מוסדיות עד להודעה חדשה.

משרד הכלכלה ומשרד הבריאות ימשיכו לעדכן את הציבור בממצאים ולפרסם הנחיות בהתאם לצורך.