מחשבה או מציאות - מה גובר?!

בדיקת חמץ אינה רק אקט הלכתי-טכני. יש לה משמעות רוחנית עמוקה להתמודדות עם מצבים בחיים שאיננו מצליחים לשנות.

הרב יוני לביא, ארגון 'קהלים' , י"ג בניסן תשע"ח

הרב יוני לביא
הרב יוני לביא
צילום: ארגון קהלים