"פוגעים בזכות הקניין וחופש העיסוק"

בתנועת "דרך חיים" תוקפים את דרישת האגודה לזכויות האזרח להורות על איסור למתווכים לייצג לקוחות שאינם מעוניינים למכור דירה לערבים.

ערוץ 7 , כ"ה באייר תשע"ח

אורי ציפורי
אורי ציפורי
צילום: עצמי

יו"ר התא המשפטי בתנועת "דרך חיים" עו"ד אורי צפורי, יוצא כנגד דרישת האגודה לזכויות האזרח לאסור על מתווכים לייצג בעלי נכסים שאינם מעוניינים להשכיר דירות לערבים.

במכתב ששלח עו"ד צפורי לרשמת המתווכים במקרקעין - גב' אתי מויאל, הוא מבהיר כי דרישותיה של האגודה לזכויות האזרח שהופנו למויאל, מהוות פגיעה בוטה בזכות הקניין של בעלי הנכסים מחד, ובחופש העיסוק של המתווכים מאידך. עו"ד צפורי מגדיר את הפנייה של האגודה לזכויות האזרח כתמוהה, מגוחכת ושערורייתית.

באגודה ביקשו כי רשמת המתווכים במקרקעין תפרסם הנחיות האוסרות לתווך את דרישות הלקוח (בעל נכס) לקהל המתעניינים בנכס, אם וכאשר דרישות אלו כוללות טעמים השתייכות קבוצתית כגון דת ולאום, זאת על רקע סירובם של אזרחים רבים למכור או להשכיר דירות לערבים, או בעלי אורח חיים שאינו תואם את אמונתם.

"על פי הבנתנו מדובר בטענות משפטיות מופרכות וחסרות יסוד בדין", כתב עו"ד צפורי למויאל. "אדרבא, עצם הצגת הדרישה לפרסם הנחיות שכאלו, היא זו שמחייבת פרסום הבהרה לפיה הדין איננו מחייב את המתווכים להתנהל בהתאם לדרישות האגודה".

עו"ד צפורי מתריע כי האגודה לזכויות האזרח מפרסמת את חוות דעתה באתרים וברשתות החברתיות, "ובכך יוצרת מצג שווא בפני בעלי נכסים ובפני המתווכים".

"אין חולק כי בעל נכס רשאי למכור ולהשכיר את הנכס שבבעלותו למי שליבו חפץ, גם אם הוא עושה זאת מטעמים בלתי עניניים לחלוטין, לרבות טעמים של זהות דתית או לאומית", מבהיר צפורי.

"מדובר בזכות חוקתית של בעלי הנכס, המעוגנת מפורשות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ואף האגודה אינה טוענת אחרת".

עו"ד צפורי מבהיר כי לא ניתן לייחס למתווכים במקרים אלו עבירה על חוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים, מכיוון שהשירות מטעם המתווך ניתן באופן שווה לכל מי שעומד בקריטריונים שהציב הלקוח.

"כיצד ניתן לומר כי מתווך, המיידע רוכש פוטנציאלי במידע מהותי הנוגע לנכס (קרי – מיידע אותו כי בעל הנכס אינו מעוניין למכור לבני קבוצה פלונית) מפר בכך את חובת ההגינות כלפי הפונים?!

כיצד ניתן לומר כי מתווך, המפנה לבעל הנכס רוכשים פוטנציאליים שאינם עונים על דרישות ברורות ולגיטימיות של בעל הנכס, ממלא בכך את חובת הנאמנות שלו כלפי הלקוח?! ".

עו"ד צפורי תוקף את דרישת האגודה שלא להעניק רישיון למתווכים המשתפים פעולה עם דרישות חוקיות של לקוחותיהם, ומבהיר כי "מדובר בדרישה מרחיקת לכת המבקשת לפגוע בחופש העיסוק של מתווכים בישראל בהעדר הסמכה מפורשת בחוק".

"על הרשם לדחות את דרישות האגודה על הסף, ובודאי שלא היתה כל סיבה להעביר את הפניה לדיון בפורום מיוחד", כותב צפורי, ודורש כי התייחסות התא המשפטי של תנועת "דרך חיים" תועבר לגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים, המקיימים כיום דיון ובחינה בשאלת היחס בין חובותיו של מתווך במקרקעין לפי חוק לבין סוגיית ההפליה.