פניני הלכה: ספר חדש נולד

סדרת 'פניני הלכה', המונה כיום 16 כרכים, נכתבת על ידי הרב אליעזר מלמד כמפעל חיים מעל 20 שנה וזכתה לתפוצה של מאות אלפי כרכים.

ערוץ 7 , ג' בסיון תשע"ח

הרב אליעזר מלמד
הרב אליעזר מלמד
צילום: הר ברכה

יצא לאור כרך "כשרות א' - החי הצומח" מסדרת פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד.

סדרת 'פניני הלכה', המונה כיום 16 כרכים, נכתבת על ידי הרב אליעזר מלמד כמפעל חיים מעל 20 שנה. הסדרה זכתה לתפוצה של מאות אלפי כרכים.

כרך זה הוא הראשון בנושא כשרות, וכעת עמלים במחקר וכתיבת הכרך השני שיצא לאור בעזרת השם תוך כשנה.

"נושא הכשרות רחב ומורכב. מתחילה חשבתי לסדר את ההלכות כפי שהן מסודרות בשולחן ערוך חלק יורה דעה בו מבוארות הלכות כשרות.. אולם מתוך מגמה לבאר את ההלכות מהיסודות, תוך כדי לימוד הלכות שחיטה וטרפות, תערובות ובשר וחלב, מצאתי שאם רוצים להתבונן על הלכות כשרות באופן שלם, יש להקדים את הלכות הצומח לחי.... לפיכך החלק הראשון בהלכות הנוגעות לגידול הצומח, ובכלל זה מצוות חדש, ערלה, כלאי אילן ובהמה, כלאי זרעים וכרם, ומתנות עניים", כותב הרב מלמד בהקדמה.

בחלק השני יבוארו פרטי ההלכות הנוגעות לאכילה עצמה, הכשרת המזון, הרחקות בין בשר לחלב, הכשרת כלים ועוד .

עוד מוסיף הרב כי "היחס למזון שישראל אוכלים בארץ ישראל הוא אחד הביטויים לחיי האמונה... מפני שבארץ ישראל מתגלה הקדושה שבתוך הטבע".

את המחקר המקיף הנדרש לצורך כתיבת הספר ערכו במשך כשנה וחצי צוות מכון הספרים המסייע לרב במחקר ובראשם הרב מאור קיים.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים, באתר המכון, באתר פניני הלכה ובאפליקציית פניני הלכה.

הרמת כוסית לרגל הגעת הספר