האדמו"רים: אל תצלמו אותנו

במכתב למערכות העיתונים החרדים מבקשים בני האדמו"ר מויז'ניץ-מונסי שהפכו לאדמו"רים לאחר פטירת אביהם לבל יפורסמו תמונותיהם.

חיים לב , ח' בסיון תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

בני האדמו"ר מויז'ניץ-מונסי שהפכו לאדמו"רים לאחר פטירת אביהם, שיגרו מכתב למערכות העיתונים החרדים ובו הם מבקשים לא לפרסם את תמונותיהם על דפי העיתונים.

את מכתבם פתחו בהתנגדותו החריפה של אביהם לפרסום תמונותיו בעיתונות. "הן ידוע שכ'"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ הקפיד מאוד שלא יעשו שום תמונות ממנו וגם צווה לכתוב למערכות כתבי העת שזה למורת רוחו ונגד רצונו, ושאינו מוחל בזה ובבא אם ידפיסו תמונות ממנו, ואשריכם שקיימתם רצון צדיק".

הרבנים הבהירו כי הם מעוניינים בהמשכת מסורת אביהם. "והיות שהננו רוצים להמשיך להתנהג בדרך האבות, על כן אנו מבקשים ודורשים שגם מאיתנו לא ידפיסו שום תמונות בשום אופן, וכמובן ימשיכו לשמור פקודת כ"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ שלא להדפיס תמונות ממנו".

"ויהי רצון שנזכה לילך בדרכי אבותינו, ועי"ז נזכה שזכות אבות יגן עלינו, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמו נהר", חתמו את מכתבם.