ניצחון גדול לבנט:
האוניברסיטאות יעבירו את הקוד האתי

הקוד האתי קובע, בין היתר, כי מרצים לא יוכלו להטיף לעמדה פוליטית החורגת בבירור מהנדרש להוראת הקורס שאותו הם מלמדים.

עוזי ברוך , ט' בסיון תשע"ח

נפתלי בנט
נפתלי בנט
צילום: יונתן זינדל

בתום שנה של דיונים בוועדת המדיניות של המל"ג ובתאום עם ראשי האוניברסיטאות, הושגה היום (ד') הסכמה בין שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט לבין וועד ראשי האוניברסיטאות, לפיה בתוך שנה יגדירו המוסדות להשכלה גבוהה בישראל קוד אתי לפעילותם.

המוסדות יתבקשו לכלול את העקרונות בתקנוני המשמעת שלהם. בבסיס ההחלטה עומדת ההכרה בחשיבות העליונה של החופש והמצוינות האקדמיים בישראל, תוך שלילה של אפליה על רקע פוליטי באקדמיה. הנושא יובא להצבעה ואישור במליאת המל"ג כבר בדיון הקרוב שייערך בשבוע הבא.

שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, אמר, "הקוד האתי נולד מתוך צורך אמיתי בעולם האקדמיה, והוא פשוט - להשאיר את הפוליטיקה בחוץ. מבלי לשנות את עצמאות המוסדות, ותוך מתן ביטוי למאפייניו הייחודיים של כל מוסד – תשמר החירות האקדמית וחופש הביטוי לצד איסור קריאה לחרם. שיתוף הפעולה עם שותפינו בועד ראשי האוניברסיטאות מבורך, ואני מודה להם על תמיכתם בתהליך חשוב זה שייטיב עם כל אחת ואחד ממאות אלפי הסטודנטים בישראל. התנופה באקדמיה תימשך בכל תחום אליו נידרש".

ס' יו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן, הוסיף "אני מברך על הסיכום החשוב שיעלה במל"ג בישיבתה הקרובה. סיכום זה הוא תוצר של העבודה המעמיקה שהתקיימה לאורך השנה האחרונה במל"ג ובוועדותיה. אני מודה לשר החינוך ויו"ר המל"ג על המנהיגות ולחברי המל"ג שנרתמו למשימה חשובה זו והובילו אותה באחריות ובמקצועיות, תוך שיח פתוח עם כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל".

יו"ר וועד ראשי האוניברסיטאות ונשיא אונ' תל אביב, פרופ' יוסי קלפטר, אמר "אני מברך על השגת הסיכום ועל כך שאין כוונה לכפות בחקיקה קוד אתי אחיד לאקדמיה אשר היה פוגע בצביונה. מדובר בצעד חשוב לשמירה על החופש האקדמי בישראל הקבוע בסעיף 15 לחוק המל"ג. בעקבות הסכמות אלו המעצבות את התנהלות המוסדות בעתיד נמנע מחקיקה בנושא".

במסגרת ההחלטה, המוסדות האקדמיים יפעלו בשנה הקרובה לאימוץ קוד אתי מטעמם ויתייחסו בתקנוני המשמעת שלהם, בהתאם לשיקול דעתו של המוסד, לחמשת עקרונות הליבה הבאים:

1. אי נקיטת חרם אקדמי כנגד מדינת ישראל, אשר מהווה צעד פסול, אנטי-דמוקרטי, שיש בו סממנים של ענישה קולקטיבית ואשר נוגד עמוקות את מהותה של האקדמיה.

2. אי אפליה לטובה או לרעה, סטודנטים בשל דעותיהם הפוליטיות.

3. אי הטיה, לטובה או לרעה, חבר סגל או מועמד לכך, בתהליכי מינוי ראשון או בקידום בדרגה, וכן בהליכי מינוי או בחירה לתפקיד אקדמי או מנהלי, בשל דעותיו הפוליטיות.

4. אי יצירת תעמולה מפלגתית במסגרת ההוראה - מרצה לא יוכל לנצל את תפקידו כדי להטיף באופן שיטתי ובלתי ראוי לעמדה פוליטית החורגת בברור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו.

5. אי הצגת דעה פוליטית אישית של מי מחברי הסגל באופן מטעה כאילו היא עמדתו של המוסד שבו הם מכהנים.

הסיכום הנוכחי נשען על החלטת מל"ג משנת 2010, לפיה יש למנוע מצב בו סטודנטים או מרצים יסבלו מדחייה, השתקה, הדרה או אפליה בשל מאפייניהם או השקפותיהם האישיות, ובכלל זה עמדותיהם הפוליטיות.