"מסתירים מידע מהוועדה ומהציבור"

מנכ"ל הרבנות מאשים כי בדיון אודות גיורי חו"ל לא נמסר מידע מלא אודות גיורי הרב של ונציה. יו"ר עיתים בתגובה: הרבנות פועלת בזלזול.

חזקי ברוך , כ"ד בסיון תשע"ח

הרב משה דגן
הרב משה דגן
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מנכ"ל הרבנות הראשית, משה דגן, שיגר מכתב מחאה ליו"ר ועדת העלייה והקליטה של הכנסת, ח"כ אברהם נגוסה, בעקבות הדיון שנערך בוועדה על סוגיית ההכרה בגיורי חו"ל על ידי הרבנות הראשית.

דגן טען במכתבו כי לדיון הוזמן הרב של ונציה ואב בית הדין בעיר שגיוריו לא הוכרו על ידי הרבנות הראשית, תוך הסתרת מידע מהותי מהמשתתפים בדיון.

"בישיבת הוועדה מיום י"ד סיון תשע"ח (28/05/18) נדון בין היתר גיור שעשה כבוד הרב בוחבוט בוונציה. משתתפי הוועדה הביעו תמיהה מדוע גיורים שנעשו ע"י ביה"ד בראשותו של הרב בוחבוט לא הוכרו", ציין דגן.

לדבריו, "מבירור מקיף שערכתי לאחר הישיבה בסוגיה עולה כי גם ארגון רבני איטליה אינו מכיר בביה"ד בוונציה בראשותו של הרב בוחבוט. מן הדברים עולה שלא רק הרבנות הראשית אינה מכירה בגיורים הנעשים בביה"ד שהקים הרב בוחבוט בוונציה".

"אבקש להדגיש כי מבחינת הרבנות הראשית שלילת ההכרה בביה"ד לגיור שהקים הרב בוחבוט בוונציה, לא גורעת ולא באה להעלות ספק כשלהו בדבר גדלותו בתורה של הרב בוחבוט שליט"א", הוסיף דגן.

"בהזדמנות זו, אבקש להביא את מחאתי בפניך כיו"ר הוועדה על כך שנציגי ארגון 'עיתים' פועלים בחוסר הגינות בהביאם רבני קהילות מהתפוצות, הקובלים על החלטותיה של הרבנות הראשית במקרים ספציפיים שלא בהכרח מלמדים על הכלל, תוך הסתרת מידע רלוונטי מהוועדה ומהציבור. אודה לכבודו באם ידאג שמצב זה לא יישנה", ביקש דגן.

דגן אף הוסיף איום מרומז, "ככל ומקרים אלו, בהם מוטחים בפני הרבנות הראשית האשמות וטענות בדבר מקרים והחלטות ספציפיות שהתקבלו על ידה ללא הכנה ועדכון הגורמים הרלוונטיים לפני קיום הוועדה, כמנהל הכללי של הרבנות הראשית לא אוכל להידרש לנושאים אלו, ומשכך לא יהיה באפשרותי להבטיח את השתתפותי ו/או השתתפות נציגי הרבנות בוועדה".

הרב ד"ר שאול פרבר, יו"ר ארגון עתים, מסר בתגובה, "צר לנו שבמקום לפתור את הבעיות שהרבנות יצרה בעצמה היא ממשיכה בהטלת רפש על כל מי שמעז לבקר אותה על קלקוליה. רק בשבוע האחרון פורסם כיצד הרבנות פסלה באופן קטגורי למעלה מ-120 רבנים שכל חטאם מסתכם בכך שלא למדו באותו בית המדרש בו למדו בכירי הרבנות - בכך שהם אינם חרדים. כמי שהוקמה בשביל לשמש מגדל אור של תורה ואהבת ישראל לכל העולם היהודי היינו מצפים מהרבנות ומקברניטיה לרומם עצמם מפוליטיקה קטנה בין-קהילתית ולפעול למען כלל הקהילות היהודיות בישראל ובתפוצות. במקום זה הרבנות פועלת בזלזול ובחוסר הבנה בסיסי באשר לצרכים ולדרך הפעולה של הקהילות היהודיות בתפוצות - מה שפוגע בראש ובראשונה באלפי יהודים שרוצים לעלות ארצה וזוכים לכתף קרה מהרבנות".

לדבריו, "מנכ"ל הרבנות במכתבו מוסיף, למעשה, חטא על פשע. לאחר שביזה והשפיל בפומבי את הרב של וונציה, שהינו גם אחד מזקני רבני איטליה, ואף התנצל על כך לאחר מעשה בלית ברירה, הוא מנסה לברוח מאחריות באמצעות טענות סרק. להלן העובדות: עניינו של רבה של וונציה הובא בפני הרבנות, מספר פעמים, עוד בטרם הוא הוזמן להעיד בפני הוועדה, והביך בעדותו את מנכ״ל הרבנות. העובדה שמנכ״ל הרבנות כלל לא יודע מזה, מעידה על קלקול בסיסי הרבה יותר בארגון עליו הוא אמון הבא לידי ביטוי בחוסר תיאום בין הזרועות השונות. לאור זה, ראוי להביא לתשומת לבו של מנכ״ל הרבנות את דברי הגמרא במסכת ערכין: טול קורה מבין עיניך".