למה הרב קאפח לא עלה להר הבית?

ראיון של הרב קאפח זצ"ל שפורסם לפני עשרות שנים חושף את משנתו בנוגע לתפילה בהר. "לא נכנסתי להר כי אינני יודע היכן מותר לי להיכנס"

ערוץ 7 , א' בתמוז תשע"ח

הרב יוסף קאפח זצ"ל
הרב יוסף קאפח זצ"ל
צילום: ציון עוזרי, ניו-יורק

לקראת הכנס השנתי למורשת הרב יוסף קאפח זצ"ל, שיערך בי"ט בתמוז בבית הכנסת ישורון בירושלים, חשפו במכון מש"ה, ריאיון של הרב שפורסם בעיתון 'על המשמר' בחודש אייר תשכ"ט.

הריאיון שהובא על ידי עמותת 'נצח ישראל' שופך אור על התייחסותו המיוחדת והמקורית של הרב קאפח לסוגיות ציבוריות סבוכות שמלוות את החברה הישראלית עד היום ביניהן עליה להר הבית, היחס לארץ ישראל השלימה ומעמדה של הרבנות הראשית.

בהתייחסות לתפילה בהר הבית אמר הרב קאפח זצ"ל כי "ברצון להתפלל על הרב הבית יש פוליטיקה וגם אי ודאות של גבולות בית המקדש. אין ספק שישנם גבולות שאסור להיכנס לתוכם מבחינה הלכתית, אבל קשה מאוד לקבוע אותם. ייתכן שלו אפשר היה לבצע חפירות ארכיאולוגיות על הר הבית - היו מגיעים לממצאים שהיו מאפשרים לקבוע הגבולות".

הרב הוסיף כי "ההלכה בעניין זה ברורה ומוגדרת, במטרים ואמות. אבל אי־אפשר לדעת היכן המדידה מתחילה והיכן מסתיימת. עד כמה שראיתי את הקביעות של הרב גורן ואחרים, הן מבוססות על השערות יותר מאשר על ודאות. אני לא נכנסתי לתחומי ההר מהסיבה שאינני יודע, היכן מותר לי להיכנס".