בחלק מהתפקידים
​​​​​​​גיל הפטור ממילואים ירד ל-40

ועדת חוץ וביטחון אישרה כי גיל הפטור ממילואים ירד חזרה ל-40, ב-13 תפקידים ומקצועות.

חזקי ברוך , י"ד בתמוז תשע"ח

חיילי מילואים
חיילי מילואים
צילום: דובר צה"ל

ועדת החוץ והביטחון אישרה היום (ד'), פה אחד שורת מקצועות ותפקידים שבהם ניתן יהיה לקרוא לחיילי המילואים עד גיל 49 (במקום עד 40 לחוגרים ועד 45 לקצינים), וכן את צו שירות המילואים אשר קובע מטרות נוספות אשר לשמן ניתן לקרוא לחיילי מילואים.

כזכור, חוק שירות המילואים נחקק בשנת 2008 במטרה להסדיר היבטים שונים הקשורים במערך המילואים ובחיילי המילואים. סעיף 36א לחוק שירות ביטחון, שנחקק במסגרת חקיקת חוק שירות המילואים, קובע כי גיל הפטור משירות ביטחון הוא 40 לחוגרים ו-45 לקצינים.

סעיף 6 לחוק שירות המילואים קובע מהן המטרות שלשמן ניתן לקרוא לחייל המילואים: הכשרה ואימון, ארגון וניהול כוח אדם ותעסוקה מבצעית. כדי לאפשר לצה"ל גמישות במקרים חריגים, מסמיך החוק את שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון, לקבוע בצו חריגים להוראות אלה, שתוקפם מוגבל לשלוש שנים, כדי להבטיח בחינה עתית של קביעת החריגים.

תוקף הצו הקיים בנושא גיל הפטור פוקע ב-30 ביוני 2018, והצו אשר הובא היום לאישור הוועדה כולל רשימה של 27 תפקידים ומקצועות שבהם חיילי המילואים ימשיכו לשרת במילואים מעבר לגיל 40 (בהתאם לגיל הנקוב לידם). מבין תפקידים ומקצועות אלה, ב-25 יהיה גיל הפטור 49, וב-2 יהיה גיל הפטור 45.

בנוסף, כולל הצו שני מערכים שהמשרתים בהם ישרתו עד גיל 49, בכל תפקיד: מערך ההגנה המרחבית ויחידות מחוץ לסדר הכוחות של צה"ל (יחידות סמך של משרד רה"מ). בהשוואה לצו הקיים, הושמטו 13 תפקידים ומקצועות שבהם היה גיל הפטור גבוה מ-40. בנוסף, מבין היחידות מחוץ לסד"כ, הושמטה יחידה אחת שבה גיל הפטור היה עד עתה 49, יחידה 1034 (מד"א).

לדברי צה"ל, משמעות הצמצום היא הפחתה של כ-1,750 במספר חיילי המילואים שניתן יהיה לקרוא להם לשירות מילואים אחרי גיל 40, מכ-8,620 לכ-6,870, כלומר, ירידה של כ-20%. נציגי צה"ל הבהירו לחברי הוועדה בדיון כי לא מדובר בוויתור על מקצועות או כשירות, אלא תכנון כח אדם והכשרות בצורה כזו אשר מאפשרים לאייש את כל הצרכים בעזרת אנשי מילואים עד גיל 40 בתפקידים אלה, כפי שדרשה הוועדה בדיונים על צו זה בעבר.

תוקף הצו הקיים בנושא מטרות הקריאה למילואים פוקע גם הוא ב-30 ביוני 2018, והצו אשר הובא היום לאישור הוועדה כולל 13 מטרות נוספות, מעבר להכשרה ואימון, ארגון וניהול כוח אדם ותעסוקה מבצעית, אשר כבר קיימות בצו הקיים, ובהן ביקורת ביחידות צה"ל, מתן שירותי רפואה, שירות בכיתות הכוננות, ועוד.

הוועדה, כאמור, אישרה היום את הצווים, פה אחד, והם יהיו בתוקף לשלוש שנים, עד 30 ביוני 2021.