ספר חדש: המוסר

חיבורו החדש של הרב יעקב פילבר עוסק בסוגיית המוסר לאור תורתו של הרב קוק

דביר עמר , י"ב באלול תשע"ח

הרב יעקב הלוי פילבר
הרב יעקב הלוי פילבר
עצמי

בימים אלו יצא לאור הספר "המוסר", שנערך מתוך שיעורים שנתן הרב יעקב פילבר בביתו לבחורים מישיבת "מרכז הרב"

בחיבור מבאר הרב פילבר את שלוש הפסקאות הראשונות בחלק ג' של אורות הקודש, הנקרא 'מוסר הקודש'.

כדרכו, מבאר אותן הרב בלשון פשוטה וקלה. פסקאותיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שבדרך כלל נחשבות מורכבות ומסובכות, פתאום נעשות בהירות. כל מילה מתבארת בדייקנות, וכל מסר עמוק מתנסח היטב.

לעיתים שואל האדם את עצמו שאלות לגבי המוסר. האם המוסר הוא מולד או נרכש? האם מקורות הוא ברוח האדם או שהוא חקוק במציאות העולם והטבע? מהו יחס התורה למוסר האנושי? מה היא מוסיפה עליו? ומהן הדרכים לבחון רעיון כמוסרי או לא? נושאים אלו הם מצד אחד שייכים לכבשונו של עולם, ומן הצד השני אנו פוגשים אותם באורח יומיומי.

במוסר הקודש פורס הרב זצ"ל את משנתו הרעיונית. מתוך עומקה של תורה, בנושאים אלו. בחוברת זו יוכל הלומד לקבל את תשובותיו של הרב זצ"ל לשאלות אלו ועוד..

החיבור יצא לאור על ידי הוצאת 'מים חיים' בראשותם של בניהו ינקוביץ, מאיר שמחה שפירא, נפתלי קולטה ויובל טרספולסקי ששזרו דרשה לדרשה, עניין לעניין, ומהשיחות שרשמו בנו בניין לתפארת.