להט"ב בחינוך: 4,000 הורים מוחים

אלפי הורים חתמו על מכתב מחאה: "משרד החינוך מקדם פעילות אינטנסיבית של ארגוני הלהט"ב להחלשת מעמד המשפחה והזהות המינית הבריאה".

גיל רונן , כ"ה באלול תשע"ח

להט"בים (אילוסטרציה)
להט"בים (אילוסטרציה)
צילום: iStock

יותר מ-4,000 הורים חתמו על מכתב מחאה לפיו משרד החינוך "מקדם, ואף מתקצב פעילות אינטנסיבית ואגרסיבית מאד של ארגוני הלהט"ב מבית היוצר של הקרן החדשה לישראל, להחלשת מעמד המשפחה והזהות המינית הבריאה בחברה ובקרב הנוער, בבתי הספר החילוניים וגם הדתיים".

המכתב מציין כדוגמא מפגשים בשיעורי כישורי חיים לכיתה א', שאחת ממטרותיהם היא "לפתוח בפני התלמידים אפשרות לקיומן של דפוסים שונים של משפחות בהן משפחות שההורים הם בני אותו המין".

המכתב מתבסס על דו"ח לגבי חדירת ארגוני הלהט"בים למערכת החינוך שעל פיו, משרד החינוך מתקצב פעילות של ארגוני להט"ב בבתי הספר בעלות של כ-1.5 מיליון שקלים לשנה. איריס מנדה בן יעקב, מנהלת היחידה למיניות במשרד החינוך, מצוטטת כמי שאומרת שהוזמנו 2,500 סדנאות בנושא בכל הארץ, כולל הרצאות למורים ולצוותי חינוך.

עוד דוגמה שהמחקר מצביע עליה היא ערכה של ארגון חוש"ן לגני הילדים, ולפיה מומלץ להשתמש ב"שפה מאפשרת" בה אין "בנים" ובנות" אלא רק ילדים, ואין "אבא ואמא" אלא הורים. המחקר מציין כי חוש"ן מקבל תמיכה מהקרן החדשה לישראל.

ממשרד החינוך נמסר: ''מערכת החינוך מקדמת תכניות לצרכים שונים שעולים ממוסדות החינוך, תוך התאמתם למציאות המשתנה, לאוכלוסיות התלמידים ולמאפייני הקהילה. באשר למורים, משרד החינוך מעודד הכשרה של הצוותים החינוכיים כדי שיוכלו לתת מענה והתייחסות לצרכיהם של התלמידים המתבגרים.

''ההכשרה מותאמת לשלב ההתפתחותי ומאפייני בית הספר והקהילה. יצוין, כי לבתי הספר הממלכתיים דתיים נכנסים אך ורק ארגונים שעברו את אישורו של אבי גיסר, יו"ר מועצת החמ"ד, כאשר שירותיהם מוצעים לצוותי חינוך בלבד ורק על פי שיקול דעת מנהל בית הספר''.