הועדה אישרה: פרופ' אמיר ירון - נגיד בנק ישראל

הועדת לאישור מינויים בכירים אישרה את מועמדותו של הנגיד החדש, שיובא לאישור הממשלה בתחילת השבוע הבא.

ניצן קידר , ל' בחשון תשע"ט

השופט בדימוס אליעזר גולדברג
השופט בדימוס אליעזר גולדברג
צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת

הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג אישרה את מועמדותו של פרופ' אמיר ירון לתפקיד נגיד בנק ישראל.

לצורך בדיקת הנושאים שבתחום סמכותה פרסמה הוועדה הודעה לציבור לפיה מוזמן כל אדם שבידיו עובדות העשויות, לדעתו, לסייע לבדיקת הוועדה, לפנות אליה לכתובת שנמסרה.

הודעה זו הביאה לשתי השגות על המינוי, שאין עניינן בטוהר המידות. הוועדה קיבלה את תשובותיו של פרופ' ירון לשאלון שהכינה ואת קורות חייו, ובנוסף הופיע המועמד בפני הוועדה והשיב לשאלותיה.

בנוסף, לצורך גיבוש עמדה סופית, זימנה הוועדה גם את ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל היוצאת, ושמעה את דבריה. גם מכתבו של ראש הממשלה אל יושב ראש הוועדה בו פירט את דבריו לגבי המועמד, אף הוא היה לנגד עיניה של הוועדה.

"לאחר בדיקת כל המידע החליטה הוועדה כי לא מצאה פגם בפרופ' אמיר ירון מבחינת טוהר מידותיו וגם לא מצאה פגם מבחינת טוהר המידות שבשיקולים שעמדו בבסיס ההמלצה למנותו לנגיד בנק ישראל", נמסר מטעם הוועדה.

ראש הממשלה נתניהו שקיבל את המלצת הוועדה, בירך עליה. "אני בטוח שפרופ' אמיר ירון יוביל את בנק ישראל באחריות ויסייע להמשך ההצלחה של כלכלת ישראל", אמר נתניהו.

ראש הממשלה ושר האוצר יביאו את מינויו של פרופ' ירון לתפקיד נגיד בנק ישראל לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה ביום ראשון.