הרב שפירא: להצביע רק למועמד דתי - משה ליאון

ראש ישיבת מרכז הרב קורא לציבור בירושלים להצביע אך ורק למועמד הדתי

אלירן אהרון , ד' בכסלו תשע"ט

הרב יעקב שפירא
הרב יעקב שפירא
צילום: חזקי

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, קורא להצביע בעד המועמד הדתי לראשות עיריית ירושלים.

הרב שפירא מזכיר את דעת אביו מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל בענין הצבעה לשליחי ציבור. "בכל ענייני הציבור הנוגעים לענייני יהדות ודת יש להעדיף את מי שעניינים אלו אצלם הם בגדר שמירה על כלי זהב ולא כשמירה על כלי כסף".

"ברור ופשוט כי אנשים המאמינים בד' ובתורתו הקדושה ומדקדקים במצוות עליהם יש לסמוך כי יגנו ככל האפשר על ענייני הדת והצביון של קדושת התורה בישראל"...

הוא מסביר כי דברים אלו יפים במיוחד לקדושת ירושלים ומציין כי "כך יעשה, ואין בודקין מן המזבח ולמעלה, וכל הקרוב לארץ קרוב לברכה, ובע"ה יזכה לפעול לשמירת צביונה הייחודי של ירושלים ת"ו, בשיתוף פעולה עם כל המצפים לראותה בבניינה ובשלוותה, לרוממות קרנה בגשם וברוח, לחדש ימיה כקדם, שלא אמר אדם צר לי המקום, לרווחת כל תושביה הקרובים והרחוקים, הנושמים את אווירה ומתבשמים מקדושתה".

כמו כן קרא הרב לשמור על הסגנון וטהרת הלשון לא להיסחף אחר סגנון של ביטויי גנאי ועלבון להרבות בחיוב ולטהר אווירתה של ירושלים במיוחד בזמנים אלו, שלא תקטרג ח"ו מדת הדין, לשון הודעת הרב.