אושר: המבנה החדש של חברת מקורות

הממשלה אישרה את תכנית השינוי המבני בחברת "מקורות" שהגישו שר האנרגיה ושר האוצר בהמשך לתוכנית לטיפול בבצורת והצלת הכנרת.

ערוץ 7 , י"ט באדר תשע"ט

שר האנרגיה, יובל שטייניץ
שר האנרגיה, יובל שטייניץ
צילום: אסתי דזיובוב/TPS

הממשלה אישרה את התוכנית לשינוי מבני במקורות, בכדי לאפשר פיתוח מואץ של משק המים בישראל ולהובילו למוכנות מלאה במקרה של המשך שנות הבצורת שהגישו שר האנרגיה ושר האוצר.

לדברי השר שטייניץ, "מדובר בשינוי מבני בחברת 'מקורות', שיאפשר לה לבצע הגדלת השקעות דרמטית במשק המים, כבר במהלך השנה הנוכחית ובשנים הבאות, להתמודדות עם השלכות הבצורת ועם תקופות בצורת עתידית".

"התוכנית כוללת התייעלות משמעותית בחברה, מכירת מתקן ההתפלה באשדוד, הפרטת חברת 'מקורות ייזום' ותכנון להגדלת המוביל ההפוך, ההולך ונבנה בימים אלה באופן שיאפשר את הגדלת כמות המים המותפלים שתוזרם לכנרת מכ- 100 מיליון קוב בשנה עד ל - 300 מיליון קוב כל שנה. התוכנית היא המשך הצעדים ליישום התוכנית המקיפה לטיפול בבצורת ולהצלת הכנרת , שהגשתי לאישור הממשלה לפני מספר חודשים", הוסיף השר.

עיקרי התוכנית הם:

1. תוכנית רב שנתית להגדלת היקף הפיתוח של מקורות בשנת 2019 ל-1.4 מיליארד ש"ח בשנה ובשנים 2022 – 2020 עד להיקף של 1.8 מיליארד ש"ח בשנה. בנוסף, התייעלות וחיזוק האיתנות הפיננסית של מקורות על ידי מכירת קרקעות ונכסים, בכדי לאפשר לחברה לגייס כספים לצורך ביצוע תכנית הפיתוח.

2. הגדלת היעילות במשק המים באמצעות צמצום היקף הפרויקטים לחברת הבת שח"מ, אשר מבצעת כיום באופן בלעדי את פעולות הפיתוח של מקורות מים ויציאה למכרזי ביצוע בשוק הפרטי. במקביל תיפתח האפשרות של מקורות שח"מ להתמודד במכרזים חיצוניים.

3. מכירת מתקן ההתפלה באשדוד והפרטת חברת מקורות פיתוח וייזום בע"מ.

4. התייעלות חברת מקורות וחיזוקה הפיננסי, לרבות הפחתה של מספר התקנים במקורות ובשח"ם.

5. חיבור הכנרת למערכת הארצית: בהמשך להחלטות התוכנית להתמודדות עם הבצורת שהגיש השר שטייניץ לפני מספר חודשים, יקודם תכנון תשתית מוגדלת לחיבור הכנרת למערכת המים הארצית, כך שתתאפשר הזרמת מים מותפלים מהים לכנרת בהיקף שנתי של כ-300 מלמ"ק בסה"כ לשם שיקומה. הפרויקט להקמת הצינור שיאפשר הזרמת מים בהיקף של כ-100 מלמ"ק לשנה, נמצא כבר בשלבי ביצוע מתקדמים.