מנדלבליט לבג''ץ: לפסול את בן ארי, בן גביר התקרב לקו האסור

היועץ המשפטי לממשלה העביר לבית המשפט העליון את חוות דעתו בנוגע לערעור על ההחלטה שלא לפסול את מועמדי עוצמה יהודית.

ערוץ 7 , ו' באדר ב תשע"ט

עו"ד איתמר בן גביר וד"ר מיכאל בן ארי
עו"ד איתמר בן גביר וד"ר מיכאל בן ארי
צילום: חזקי ברוך

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש היום (רביעי) לבית המשפט העליון את חוות דעתו במסגרת הערעור שהגישו ח"כ עיסאווי פריג' ואחרים על החלטת ועדת הבחירות המרכזית שלא לפסול את ד"ר מיכאל בן-ארי ועו"ד איתמר בן-גביר מלהתמודד לכנסת.

מנדלבליט חוזר על עמדתו לפיה יש לפסול את בן ארי ומנמק זאת בכך ש"אין מדובר במקרה גבולי. מדובר במקרה המצוי עמוק בתחום המצדיק ומצריך את פסילת המועמד לפי החוק. זאת, גם לפי המבחנים המחמירים לכך שנקבעו בפסיקה".

לטענת היועץ, "מניתוח התבטאויותיו, רובן ככולן, עולה כי הן מתייחסות לציבור הערבי בכללותו ולא רק לכאלה אשר היו מעורבים בפעילות טרור. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, ראיות אלו חמורות וקיצוניות מבחינת עוצמתן; המטרה האמורה היא בגדר יעד מרכזי ושליט של המועמד, ולא נושא טפל ושולי, אלא המדובר במטרה שהיא השתקפות סגולית של זהות המועמד; המועמד פועל למען מימוש מטרות אלו לשם הפיכתם מרעיון להגשמתו וההתמודדות בבחירות נועדה למימוש המטרה או להגברת המעשה".

"עיון בכלל דבריו של בן-ארי, כפי שאלו צוטטו בהרחבה מפיו, מלמד, וזאת אף אחר הסבריו, כי הוא מתייחס לאוכלוסיה הערבית כולה באופן המקיים את העילה של הסתה לגזענות הקבועה בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת", מסכם היועץ.

ביחס לאיתמר בן-גביר טוען מנדלבליט שאין עילה מספיקה לפסול אותו. "לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, גם לגביו, הראיות שהובאו במסגרת הבקשות הן משמעותיות ומטרידות ביותר, והדברים שנאמרו ע"י בן-גביר, הנשמעים מפיו, הם קשים וצורמים ביותר. בהתבטאויותיו המפורטות בבקשה התקרב בן-גביר קירבה מסוכנת לקו האסור, שהחוצה אותו מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת".

"אולם, בעניינו של בן-גביר, הבקשה איננה מבססת, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, תשתית ראייתית משכנעת, ברורה וחד-משמעית, העולה כדי "מסה ראייתית קריטית" המאפשרת פסילת מועמד בבחירות לכנסת. בשים לב למבחנים הראייתיים המחמירים שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימת מועמדים לכנסת בעילה של הסתה לגזענות; לראיות המועטות יחסית שהובאו בעניינו מהשנים האחרונות; לאופי הראיות שהובא בעניינו, וכן בשים לב להצהרותיו והבהרותיו של בן-גביר בתגובתו לבקשה, ולפסיקת ביהמ"ש העליון לפיה "ספק פועל נגד מניעת השתתפותה של רשימה" (ובמקרה זה מועמד), הרי שלא יצאנו מידי הספק", כתב היועץ.

בן ארי: עוד ניפגש בבית המשפט העליון