דעה
די לסתימת הפיות של אנשי האמונה וההלכה

משרד היועץ המשפטי לממשלה ניכס לעצמו סמכויות לא לו ומונע קיום הפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי בישראל.

אחיעזר וולף, ארגון חותם , ח' באייר תשע"ט

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: ISTOCK

בחגיגות מאה עשרים שנים לעצמאות ישראל, כבר תהיה בישראל ממשלה שמרכיביה העיקריים יהיו דתיים וחרדים, גם ראש הממשלה וראשי מערכות המדינה יהיו בעלי אוריינטציה דתית וימנית.

בישראל של אותן שנים, מוסדות הרבנות הראשית ובהם בית הדין הגדול, יהיו הערכאה העליונה והמכריעה במדינה. החקיקה תדרוש הפרדה מלאה במוסדות החינוך ובהשכלה הגבוהה ותאסור על קיומם של אירועים מעורבים במרחב הציבורי, בפיקוח משרד היועץ המשפטי לממשלה.

צבא ההגנה לישראל יידרש להקפיד ולהישמע להוראות הרבנות הראשית, מתוך כך יוכפף להלכה היהודית ובין היתר לא יגויסו נשים לצבא, תהיה עבורן מחלקת התנדבות נפרדת המסייעת לצבא מבחוץ.

ייתכן וחלק מהציבור היה מעוניין במדינה כזו, אבל לחלקים גדולים בציבוריות הישראלית הדברים כנראה נשמעים קצת רדיקליים, מאיימים ומפחידים. כבר כיום כ-30% מהאוכלוסייה היהודית במדינה מגדירים את עצמם כדתיים וחרדים ועוד כ-25% מסורתיים. בעוד כמה עשורים בודדים משקל האוכלוסייה הדתית-חרדית בישראל יהווה למעלה מ-50% מכלל האוכלוסייה. אבל אין מה לדאוג, כנראה שלא נגיע לתמונת המצב המתוארת בתחילת המאמר, בטח לא בכפייה ורמיסת זכויותיהם של אזרחים אחרים, בעלי תפיסות עולם שונות.

אך במדינת ישראל החוגגת כבר שבעים ואחת שנות עצמאות, על אף שבקרב האוכלוסייה היהודית רק כ-45% מגדירים את עצמם כחילונים, ואני מאמין שרק מיעוט מתוכם מעוניין לכפות את אורח חייו על יתר האוכלוסייה, המצב הפוך מהמתואר וממנו צריך להזדעזע ולפעול לשינוי מידי של כפייה זו.

כיום, לא ניתן לקיים אירועים ציבוריים התואמים לערכיו של הציבור הדתי, לא ניתן לערוך אירועים ציבוריים הכוללים הפרדה מגדרית, גם אם זו נדרשת ומחויבת על פי ההלכה היהודית.

משרד היועץ המשפטי לממשלה ניכס לעצמו סמכויות לא לו ומונע קיום הפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי בישראל. סמכות זו, שנלקחה באופן בלתי חוקי ונתונה בידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, נעשית מתוך רמיסת זכויות אזרחים במדינת ישראל ובאופן לא חוקי ולא ראוי.

התפיסות הפלורליסטיות המשפיעות על מערכות המדינה ועל המערכת המשפטית והייעוץ המשפטי לממשלה, מנסות להשתיק קולות של דעות אחרות ולא לאפשר חופש ביטוי וחירות לכלל האזרחים באופן שווה.

דברים המריחים מעט יהדות ודת יהודית, אינם תואמים לערכים הפלורליסטיים, ומערכות המדינה, בגיבויו של בג"ץ מתירים לעצמם לרמוס ערכים אלו פעם אחרי פעם, בשם "הדמוקרטיה". כך גם בנוגע לאפשרות של לימודים בהפרדה במוסדות ההשכלה הגבוהה, בהתאם לאורח חייהם של חלק מהאזרחים במדינה, ועוד.

כדי שאכן היא תהווה שלטון העם, הדמוקרטיה צריכה לבטא את רצון הציבור ולא את רצונו של המיעוט הנאחז בקרנות המערכת השלטת ומסרב לעזוב לקול ההמון. בדמוקרטיה אמיתית יש חשש מפני עריצות הרוב ולכן השלטון מפוקח ומוגבל, אך בישראל קיימת בפועל עריצות המיעוט, הנמצא בעמדות מפתח, על הרוב הבוחר פעם אחר פעם בדרך אחרת ובערכים יהודיים.

בבחירות האחרונות, העם אמר באופן ברור את קולו, לא עוד לעריצות המיעוט ולשלטון הפקידים ובג"ץ במדינת ישראל. די לסתימת הפיות של אנשי התורה, האמונה, וההלכה. לא עוד הפיכת החוק ככלי משחק בידי אלו שלא נבחרו בידי הציבור, ולא כל פקיד ייקבע מי יכול להתקהל בציבור ובאיזה אופן יקיימו אירועים ציבוריים.

לכן, לנו הציבור לא נותר אלא לחזק את הנבחרים שיעמדו על דרישותיהם בנושאי דת ומדינה במשא ומתן הקואליציוני. העם מאס ברמיסה של ערכים יהודים בישראל, ולכן יש לתת חיזוק ותוקף משפטי וחוקי לשינוי אמיתי במדינה. יש להחזיר את בית המשפט העליון ואת משרד היועץ המשפטי לממשלה אל עבודתם ואל ייעודם, ומתוך כך ליטול מהם את הסמכויות שנטלו לעצמם באופן לא לגיטימי, ובכך יצרו מהפיכה אנטי דתית בישראל.

יש לבצר ולחזק את מעמדה של הרבנות הראשית כגוף בעל סמכות דתית עליונה במגוון תחומים, כדוגמת כשרות וגיור. המחויבות הציבורית דורשת לעמוד איתן על דרישות אלו ולהחזיר את השלטון לציבור ולנבחריו.