רבנים: תפילת רבים - בשל האירוויזיון

הרב קנייבסקי והרב אלשטיין יצאו בקריאה לציבור החרדי לקיים בחצות ליל שישי הקרוב 'תפילת רבים' כמחאה על חילול השבת הקרובה.

מיכל לוי , י' באייר תשע"ט

הרב חיים קנייבסקי
הרב חיים קנייבסקי
צילום: Aharon Krohn/Flash90

מחאה רבנית: הרב קנייבסקי והרב אלשטיין יצאו הבוקר (רביעי) בקריאה לציבור החרדי לקיים בחצות ליל שישי הקרוב 'תפילת רבים' כמחאה על חילולי השבת ההמוניים לקראת קיום האירוויזיון.

"הנה קמו מרשיעי ברית לחלל את שבת קדשנו ותפארתנו בפרהסיא גדולה ביד רמה ה"י, גם כופין על שומרי שבת רבים לעבוד ביום השבת ואין אתנו כוח לעמוד כנגדם ולהפר עצתם, והדבר הוא סכנה לכל הישוב כאן בארץ הקודש", כותבים הרבנים.

במכתבם מבהירים הרבנים כי המחאה היחידה שבכולם לחולל - היא התפילה. "אולם כוחנו בפה אומנות אבותינו, ועלינו לזעוק ולהריע ולהתחנן לפני הקב"ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, ושלא יפגע ח"ו זעקת השבת לא בשומרי השבת בפרט, שהם רוב מנין ובנין יושבי ארה"ק, וגם לא תבא רעה ח"ו, על כל הישוב בכלל, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת"

"ולזאת נתכנס כולנו ברחבי ארה"ק בליל שישי פ' בהר הבעל"ט בחצות הלילה בשעת תגבורת הרחמים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים ועל גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתי הכנסת והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן".

את מכתבם הם חותמים, "ובזכות תפילותינו אשר יתקבלו בשערי שמים נזכה לברכות השבת כי היא מקור הברכה לחיים וברכה וכל טוב וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה שבת קל ישמרנו".