פרשת הרב טל: להמתין להכרעת בית הדין

''להימנע מלעסוק בסוגיה עד לברורה האובייקטיבי והנקי על יד בית הדין", קראו הרבנים יעקב אריאל וצפניה דרורי.

ערוץ 7 , י' בסיון תשע"ט

הרב שמואל טל
הרב שמואל טל
צילום: ללא קרדיט

הרב יעקב אריאל והרב צפניה דרורי מתייחסים לראשונה לסערה סביב הרב שמואל טל, ראש מוסדות ''תורת החיים'', וקראו להמתין להכרעת בית הדין בראשות הרב אשר וייס שהוקם כדי לבחון את הסוגייה.

''לאחרונה התפרסם בציבור מידע בעניינו של הרב שמואל טל הי"ו. הפרשיה כולה הועברה לדיון בבית דין רבני, אשר התקבל מראש על כל הצדדים בפרשה. לכן, אנו קוראים לציבור כולו, להימנע מלעסוק בסוגיה עד לברורה האובייקטיבי והנקי על יד בית הדין הנ"ל", אמרו הרבנים.

''כמובן, אין לפגוע בעבודת בית הדין בכל דרך שהיא, ובית הדין הוא הכתובת היחידה לברור הענין. עד אז, אין לשמוע שמועות כלל, משום צד על שום צד, ולהחזיק את כל הנוגעים בדבר ככשרים ונאמנים כל עוד לא יוכח ההיפך''.

הרבנים מוסיפים: ''נזכיר את דברי חכמינו ז"ל שלימדונו 'שלא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים', ועל כן על כולנו מוטלת החובה להשתדל לעשות ככל יכולתנו להרבות שלום ושלווה, אהבה ואחדות בקרב מחנינו''.