אבי בניון שומע את הצחוק של רבי עקיבא

עוד בתוך החורבן היה מי שידע להביט קדימה ולראות
איך שמעז יוצא מתוק וכבר מרחוק לשמוע את הצחוק
עקיבא "ניחמתנו". סינגל חדש.

קוביס , י"א באב תשע"ט

ניחמתנו
ניחמתנו
עטיפת הסינגל

אבי בניון - ניחמתנו