התנועה למשילות: הביקורת שלנו עניינית

בתנועה למשילות ודמוקרטיה משיבים לתגובת משרד המשפטים נגדם: "התגובה של משרד המשפטים מאששת באופן מדויק את הטענות העולות בסרטון".

ערוץ 7 , י"ד בכסלו תש"פ

סרטון התנועה למשילות ודמוקרטיה נגד היועמ"שים
סרטון התנועה למשילות ודמוקרטיה נגד היועמ"שים
צילום: התנועה למשילות ודמוקרטיה

בתנועה למשילות ודמוקרטיה משיבים אחר הצהריים (חמישי) לתגובת משרד המשפטים לסרטון הביקורת של התנועה על מוסד היועמ"ש, וטוענים כי התגובה מוכיחה את הטענות שבסרטון.

ראשית מציינים בתנועה למשילות, "טוב שבמשרד המשפטים החלו לקיים שיח לאחר שבשבוע שעבר ניסו לעשות דמוניזציה למעבירי הביקורת עליהם".

"הסרטון מותח ביקורת עניינית על המשנה ליועמ"ש דינה זילבר, פועלה ותפיסותיה המשפטיות. לא היו בסרטון העלבות אישיות כלל אלא דיון לגופם של מעשים והחלטות של עו"ד דינה זילבר. יועצים משפטיים שעוסקים בשאלות של מדיניות וערכים ראוי שיעמדו לביקורת ציבורית", מוסיפים בתנועה.

לדבריהם, "הסרטון המדובר ממחיש את המציאות בישראל בה היועצים המשפטיים, וזילבר בפרט, בוחרים להכביד לא פעם על פעולות נבחרי הציבור המותרות בחוק ועוטפים זאת בנימוקים של 'קשיים משפטיים', 'חריגה מסבירות' וכדומה".

בתנועה מדגישים: "התגובה של משרד המשפטים מאששת באופן מדויק את הטענות העולות בסרטון לפיהן היועצים המשפטיים כבלו את פעולות הממשלה מסיבות לא מוצדקות ולא ענייניות".

בהמשך מפרטים בתנועה את תגובתם לטענות בנוגע לכל אחד מהמקרים שצוינו בסרטון:

• הקצאת תקני שירות לאומי – ראש מנהלת השירות הלאומי החליט שהמדינה לא תתקצב שירות לאומי בארגונים שפוגעים במדינה לדעתו. שר האוצר תמך פומבית בהחלטה, ואף הודיע בישיבה עם ראש המנהלת כי הוא מחזק את החלטתו. למרות זאת המשנה ליועמ"ש החליטה שאסור למנוע את התקציב, אלא אם יעשה זאת באמצעות קריטריונים "ענייניים ושוויוניים" – כאילו פגיעה במדינה ובחיילי צה"ל אינה נימוק ענייני מספיק. זו דוגמא מובהקת למצב שבו המשנה ליועמ"ש כופה את שיקול דעתה הפוליטי על השר (ראו הפנייה מס' 1).

• תיאטרון אל מידאן – השרה רגב החליטה שלא לתקצב תיאטרון שהילל ושיבח מחבלים. המשנה ליועמ"ש זילבר קבעה שאסור לשרה להתנות תקציב בהתאם לתוכן ההצגות, לא בגלל שהדבר נכתב בחוק אלא משום שמדובר לדעתה ב"פגיעה בחופש הביטוי" – כך שוב שיקול ערכי של המשנה ליועמ"ש גובר על שיקול ערכי של שרה בממשלה ובולם מדיניות (ראו הפנייה מס' 2).

• עצירת יבוא מזון פגום מהשטחים – כאן אפילו לא ניסה משרד המשפטים להיתלות בטיעוני חוקיות. הטענה היא שהשר "חרג מתחום השיקולים שלו". מי קובע מה תחום השיקולים של השר? מדוע זה היועמ"ש ולא שרי הממשלה, שלכאורה לתחומם הוא "חרג"? בפועל ישבה עו"ד זילבר, שמעה את טענות הפלסטינים באמצעות המנהל האזרחי, שמעה את שר החקלאות ופשוט החליטה מה תהיה מדיניות הממשלה לפי שיקול דעתה (ראו הפנייה מספר 3).

• לגבי הציטוטים בסרטון מספרה של זילבר – בניגוד לטענת משרד המשפטים, הציטוטים הובאו בהקשר המדוייק שלהם. כל אחד יכול לפתוח את ספרה של דינה זילבר ולבדוק בעצמו – הציטוטים נאמנים למקור והולמים את התוכן (ראו הפניות מתוך הספר).