לייצב את פיז"ה

נתוני מבחן ההישגים החשוב בעולם מצביעים על שפל בקרב תלמידי החינוך הממלכתי-דתי. הגיע הזמן שראשי המערכת יקיימו חשבון נפש. דעה

ד"ר חיים שקד , ה' בטבת תש"פ

ד"ר חיים שקד
ד"ר חיים שקד
צילום: מכללת חמדת הדרום

הציונות הדתית רגילה להתהדר במוסדות החינוך המצוינים שלה. מנהיגי החמ"ד גאים במערכת שהם מופקדים עליה, והורי התלמידים מסכימים עם המחמאות שהמערכת מעניקה לעצמה. אך כשבוחנים את ההישגים של התלמידים מצטיירת תמונה לא ורודה בלשון המעטה. התוצאות של מבחני פיז"ה – המקיפים והחשובים ביותר בעולם בתחום החינוך – שהתפרסמו החודש, הן עדות נוספת לכך.

למעשה, ההישגים של תלמידי החמ"ד נמוכים כבר שנים רבות בהשוואה לאלו של תלמידי החינוך הממלכתי. כשזוכרים כי בתי הספר בחמ"ד מקבלים תקצוב מועדף, ההישגים הנמוכים של התלמידים מטרידים עוד יותר. לאורך השנים סיפקו מנהיגי החמ"ד סיבות שונות לתוצאות העגומות. בין השאר הם תלו את ממוצע ההישגים הנמוך בכך שחלק מתלמידי החמ"ד באים מחתך סוציואקונומי נמוך. אך הממצאים מלמדים שגם בקרב התלמידים שבאים מחתך סוציואקונומי גבוה ההישגים בחמ"ד אינם משביעי רצון.

בשנים האחרונות נראה היה שהבעיה נפתרת. מבחני המיצ"ב, אשר מתקיימים בישראל בגילים צעירים יותר, לימדו על צמצום הפער ההישגי בין המגזר הממלכתי-דתי למגזר הממלכתי. ברוב תחומי הדעת הצליח המגזר הממלכתי-דתי להגיע בשנים האחרונות להישגים קרובים למדי לאלו של המגזר הממלכתי, ונדמה היה שהפער מצטמצם.

כעת באים מבחני פיז"ה ומלמדים שהפער עדיין חי ובועט. מתברר שבקרב התלמידים דוברי העברית, הישגיהם של תלמידי החמ"ד הם הנמוכים ביותר. באוריינות קריאה נמוך ממוצע הציונים של תלמידי החמ"ד ב-14 נקודות מהממוצע של תלמידי החינוך הממלכתי (495 לעומת 509), באוריינות מתמטיקה מתרחב הפער ל-21 נקודות (477 לעומת 498), ובאוריינות מדעים עומד הפער על 16 נקודות (482 לעומת 498).

למרבה ההפתעה, בחלק מתחומי הדעת הישגיהם של בתי הספר הממלכתיים-דתיים נופלים אפילו מאלו של בתי הספר החרדיים. בתוך כך, נמוכים במיוחד ציוניהם של הבנים בחמ"ד. ייתכן שההפרדה המגדרית לא מוכיחה את עצמה, ומי שמשלם עליה הם בעיקר הבנים. עוד אפשר שההוראה והלמידה בישיבות התיכוניות איכותיות פחות מאלו שבאולפנות.

מבחני פיז"ה שולחים אפוא את קברניטי החמ"ד לעשות חשבון נפש ולתקן את הטעון תיקון. המבחנים הללו נועדו לבחון באיזו מידה רכשו התלמידים במהלך שנותיהם במערכת החינוך ידע החיוני לחייהם כמבוגרים. המראה אומרת לנו שאנחנו לא נראים מספיק טוב, וחשוב שנכיר בתוצאות הלא מחמיאות הללו לפני שאנחנו ממשיכים להתגאות בילדינו המוכשרים ובמוסדות החינוך הנהדרים שבהם הם לומדים.

מערכת החמ"ד נדרשת להקנות למורות ולמורים כלים פדגוגיים מתקדמים כדי לשפר את איכות ההוראה ולהטמיע גישות חדשניות. יש לטפח אקלים של למידה, ובעיקר להוכיח את השיפור במבחן התוצאה. נדרשת עבודה מערכתית מאומצת, ויפה שעה אחת קודם.

הכותב הוא ראש המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום