בהלת הקורונה - מה עושים?

ד"ר יואב לוריה מספק תשובות לשאלות על הנגיף שמדאיג את העולם כולו. כיצד ניתן להיאבק בו ואילו אמצעי זהירות יש לנקוט?

עוזי ברוך , ט' בשבט תש"פ

התגוננות בפני הקורונה
התגוננות בפני הקורונה
Reuters