בלוף גיוס החרדים:
המספרים עוותו בכוונה, הרמטכ"ל נזף בראש אכ"א מוטי אלמוז

הוועדה שבדקה את שערוריית נתוני גיוס החרדים מצאה כי ספירת המתגייסים חרגה מהגדרות החוק באופן מכוון ושיטתי. "רשלנות מקצועית חמורה"

קובי פינקלר , כ"ה בשבט תש"פ

האלוף מוטי אלמוז בוועדת חוץ וביטחון
האלוף מוטי אלמוז בוועדת חוץ וביטחון
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ממצאי צוות הבדיקה בראשות אלוף (מיל') רוני נומה בנושא נתוני גיוס החרדים לצה"ל הוצגו אתמול (רביעי) לרמטכ"ל אביב כוכבי.

כזכור, נומה מונה לפני כחודשיים וחצי על ידי הרמטכ"ל לעמוד בראש צוות בדיקה חיצוני, לאור פערים שהתגלו באגף כוח האדם, באשר להיקף החרדים המתגייסים לצה"ל בשנים האחרונות.

בצוות הבדיקה לקחו חלק גם הגברת מלכה פיוטרקובסקי, מר יהודה משי זהב ותא"ל (מיל') רמי בן אפרים. הצוות בדק, באופן יסודי ומעמיק, את תהליך האיסוף ואופן החישוב והדיווח, של נתוני הגיוס של החרדים בשנים 2018-2011 וכן את דרכי הבקרה והמעקב אחר נתונים אלה.

הדו''ח המסכם של ועדת הבדיקה

ממצאי צוות הבדיקה בנוגע להליך הספירה והדיווח של הנתונים עולה בין היתר כי מספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנים 2018-2014 אינו עומד ביעדי הגיוס.

עוד נמצא נמצא כי ספירת הנתונים נערכה על ידי הגורמים המקצועיים באגף כוח האדם בפרשנות מרחיבה, שחרגה מהגדרות החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי. בנוסף, נמצאו אי דיוקים ושגיאות מקצועיות, שנבעו מרשלנות מקצועית חמורה.

הצוות קבע כי האחריות הכוללת לכשלים בספירה ובדיווח הנתונים מוטלת על הגורמים השונים באגף כוח האדם – הכשל המקצועי ממוקד במדור שילוב חרדים (שהפך בהמשך למנהלת החרדים), והכשל הפיקודי ברמות הבכירות, אשר גילו קשב נמוך ובקרה לא מספקת.

עם זאת, לא נמצא שניתנו הנחיות ישירות ממפקדים בכירים (סגן-אלוף ומעלה) להטיית נתונים או למסירת דיווחי שקר, על מנת לעמוד בנתוני הגיוס. כמו כן, לא נמצא לחץ פוליטי או מניע כספי, שהשפיעו על תהליך הספירה והדיווח.

הצוות המליץ על שורת המלצות ביחס לתהליכי הספירה והדיווח, לרבות הקמת מנגנון ספירה חדש, יצירת מאגר נתונים דיגיטלי אחוד וחיזוק תהליכי הבקרה והמעקב. הרמטכ"ל אימץ את כלל המלצות הצוות הנוגעות לצה"ל, והורה על יישומן באופן מיידי.

בנוסף, הצוות הציג המלצות מערכתיות בנושא מדיניות, לרבות הגדרת "חרדי" בחוק והצורך לגיבוש אסטרטגיה לאומית-חברתית, הנוגעת לגיוס חרדים לצה"ל. המלצות אלו יועברו לגורמים הרלוונטיים וידונו על ידם.

הרמטכ"ל החליט על שורה של מסקנות אישיות:

ראש אגף כוח האדם בצה"ל, אלוף מוטי אלמוז, יינזף פיקודית בשל אחריותו הפיקודית הכוללת לליקויים המקצועיים.

ראש חטיבת כוח האדם הקודם, קצין בדרגת תת-אלוף הנמצא בחופשת פרישה, יינזף פיקודית בשל אחריותו הכוללת והיעדר חניכה ובקרה פרטניים למעשי פקודיו.

ראש ענף תכנון כוח אדם הקודם, קצין בדרגת אל"מ, יינזף פיקודית וקידומו יעוכב בשנה נוספת מעבר לפרק הזמן המוגדר במדיניות כוח האדם של צה"ל. כל זאת בשל אחריותו הפיקודית הישירה על מדור חרדים והיעדר חניכה ובקרה לנושא, חרף רגישותו ו"נורות האזהרה", שנדלקו ביחס לפערים אפשריים.

בנוגע לראש מדור חרדים לשעבר (רב-סרן בדימוס), נמצא כי הממצאים מצדיקים צעדים פיקודיים משמעותיים בשל אחריותו הישירה, אך בשל היותו משוחרר מצה"ל ופטור משירות מילואים, לא ניתן לנקוט צעדים כלפיו.

היועצת משפטית לחטיבת כוח האדם, קצינה בדרגת רב-סרן, תזומן לשיחה פיקודית כיוון שלא פעלה לוודא כי פסיקת בג"ץ משנת 2017 מוכרת למפקדים ומיושמת הלכה למעשה.

במסגרת הדיון בממצאי הצוות הדגיש הרמטכ"ל, "יושר, אמירת אמת ודיווח אמין הם נשמת אפו של צה"ל. ההקפדה עליהם, קלה כחמורה, חיונית לעמידת צה"ל במשימותיו ולשמירה על ערכיו. אמירת האמת היא בסיס החוזה בין הצבא לעמו. כך נהגנו תמיד וכך אנו נוהגים עכשיו. צה״ל היה צריך לפעול אך ורק לפי החוק, ככתבו וכלשונו".

"עלינו להיות ראשונים לגלות פערים ותקלות, לחקור אותם לעומק וללמוד להשתפר. כך בכל נושא, ובוודאי כאשר ניתן מידע לדרג המדיני ולציבור. עלינו לבדוק כל נתון ולדקדק בו, לשמור על מקצועיות וממלכתיות ולהביא את האמת כהווייתה", הוסיף כוכבי.

הרמטכ״ל ציין כי מדובר ב"אירוע חריג מאוד בו נפל כשל מערכתי, פיקודי ומקצועי חמור", וכי "צה״ל היה הראשון לזהות את הפערים בספירה ובדיווח, וכאשר הם התגלו, נערכו בצה"ל תהליכים לבדיקת הנושא, טרם פרסומו. עם זאת, נכון היה לדווח על כך באופן מיידי ושקוף, גם בטרם הושלמה הבדיקה. צה"ל פועל בשקיפות מלאה לפרסום ממצאי הצוות לכלל הגורמים הרלוונטיים ולציבור. האירוע ילמד ולקחיו ייושמו בכל הרמות".