אפליה בצה''ל על רקע עדתי?

רק בנות העדה הקווקזית, הבוכרית או הגרוזינית יכולות להגיע לוועדת הווי משפחתי ולקבל פטור מגיוס. דובר צה''ל: ''המידע שגוי''

ערוץ 7 , ח' באב תש"פ

מדיניות פסולה?
מדיניות פסולה?
צילום: חותם

בנות דתיות שמבקשות להתנדב במסגרת השירות הלאומי רשאיות לבקש מצה''ל פטור משירות צבאי על רקע הווי משפחתי דתי.

הפטור ניתן על ידי ועדת הווי משפחתי דתי, שאליה יכולות להגיע מועמדת לגיוס. זאת במקביל לאפשרות הפטור על בסיס תצהיר דת (סעיף 40).

כעת מתברר כי רק בנות העדה הקווקזית, הבוכרית או הגרוזינית יכולות להגיע לוועדת הווי משפחתי.

לידי ארגון חותם הגיעו הקלטות ומסמכים של בנות שהועברו לוועדה זו, המשחררת אותן מהצבא על רקע עדתי. לכאורה דבר זה נוגד את החוק במדינה האוסר על קבלה או החלטה כלשהי על רקע גזע, דת ומין.

ארגון חותם שיגר מכתב לשר הביטחון בני גנץ וקרא לו לבטל את הקריטריונים של הוועדה. "אנו רואים בהנחיות אלו אפליה חמורה על רקע עדתי. מיותר לציין, שלא רק שאין לה כל סימוכין בחוק, אלא המדיניות הפסולה הזאת אסורה על פי חוק.

''לא יעלה על הדעת כי בצה"ל תינקט מדיניות של אפליה על רקע עדתי. אנו מבקשים שהנושא ייבדק מול הגורמים הרלוונטיים במיטב וייפסק באופן מידי, באופן שיאפשר לכל מלש"בית לממש את זכותה על פי חוק לגשת לוועדת פטור על רקע של הווי משפחתי דתי, ללא כל קשר לעדתה או למוצאה", הוסיפו אנשי חותם.

תגובת דובר צה"ל: ''הוועדה האמונה על מתן פטור משירות צבאי לנשים מטעמי "הווי משפחתי דתי" מקבלת כל מלש"בית אשר הצהירה באופן חוקי כי טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים ממנה מלשרת, ללא הבדלי מוצא או עדה. ועדה זו, היא חלק מהוועדות במסגרת ״תקנות שירות ביטחון״ ומרוכזת על ידי יחידת מיטב.

''על המבקשת להוכיח כי טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים ממנה לשרת בשירות בטחון ולכן עליה להגיש תצהיר הווי משפחתי ומכתב אישי. כל מלש"בית אשר הביאה את המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנות, תעלה בפני הוועדה. עדת המבקשת לא מהווה פרמטר לעלייה לוועדה זו.

''באשר לפתק המצורף על ההצהרה, מדובר במידע שגוי אשר הופץ לפני כשנה ללא אישור על ידי חיילת במיטב. הלשכה אסרה על חלוקת הפתק כבר לפני כשנה. הפתק חולק למלש״ביות בודדות" לשון התגובה.