המכביה ה-16 תתקיים כמתוכנן למרות הדיונים על ביטולה

ראשי ועד המכביה שהתכנסו ביום שישי בכפר המכביה החליטו לקיים את המכביה כמתוכנן, והיא תפתח ב-16 ביולי במפגן ענק באיצטדיון טדי בירושלים.ראשי ועד המכביה דנו באפשרות לדחותה לשנה הבאה, עקב ריבוי הביטולים של משלחות ספורטאים יהודיים מחו\"ל. הם קיימו ישיבה בבוקר, בה עיבדו את הנתונים של מספר הספורטאים שאישרו השתתפותם ומצאו כי הם מאפשרים את קיום המכביה.

, כ"ה בסיון תשס"א

ראשי ועד המכביה שהתכנסו ביום שישי בכפר המכביה החליטו לקיים את המכביה כמתוכנן, והיא תפתח ב-16 ביולי במפגן ענק באיצטדיון טדי בירושלים.

ראשי ועד המכביה דנו באפשרות לדחותה לשנה הבאה, עקב ריבוי הביטולים של משלחות ספורטאים יהודיים מחו\"ל. הם קיימו ישיבה בבוקר, בה עיבדו את הנתונים של מספר הספורטאים שאישרו השתתפותם ומצאו כי הם מאפשרים את קיום המכביה.

שר המדע, התרבות והספורט, מתן וילנאי הביע סיפוק על החלטת ראשי מכבי העולמי שלא לבטל את משחקי המכביה .

לדברי השר ולינאי, המשקל של קיום המכביה בימים אלה ברור לכולם. \"זה היה מבחן חשוב לסולידריות של העם היהודי עם ישראל היום\", אמר.

סגן שר החוץ, הרב מיכאל מלכיאור שנטל חלק במאמצי השכנוע של ראשי מכבי ארה\"ב להשתתף במכביה, ברך על החלטת ראשי מכבי לקיים את המשחקים במועד.

מלכיאור קרא למארגנים לגלות אמפתיה והכנה לספורטאים ולמשפחותיהם ולענות על צרכיהם המיוחדים. מלכיאור פנה למנהיגות היהודית בעולם לפעול על מנת להבטיח השתתפות מלאה של כל הספורטאים למען הצלחתה, לא רק כאירוע ספורטיבי, אלא בעיקר להיותה אות לסולידריות של העם היהודי.