משעל: להכשיר ילדים להתאבד

בעקבות לכידתו של "נער הנפץ" אומרים בצה"ל כי הנערים ברש"פ הפכו לקהל יעד מרכזי לגיוס מחבלים מתאבדים. כבר לפני שנתיים הציע חאלד משעל מהחמאס להכין ילדים לפיגועי התאבדות.

, ג' בניסן תשס"ד | עודכן: 08:13

ארגוני הטרור, אמר דובר צה"ל, רואים בילדים הערבים קהל יעד מרכזי לביסוס תפיסתם הנפשעת, המקדשת פיגועי טרור ופיגועי התאבדות כערך עליון שאליו יש לשאוף, נגד חייליה ואזרחיה של מדינת ישראל.

על דעתם של מנהיגי ארגוני המחבלים בנוגע לשיגור ילדים להתפוצץ בפיגועים אפשר ללמוד מראיון שנערך עם חאלד משעל, העומד כיום בראש ארגון החמאס, אחרי ששיח' אחמד יאסין חוסל. הראיון פורסם בתחנת הטלוויזיה אלג'זירה בסוף יוני 02'.

בראיון הציע משעל לאמן את הילדים לפעולות ההתאבדות ולהכינם לכך. "אני סבור כי הרוב הגדול ברחוב הפלשתיני והערבי מבין כי המתאבדים, ה'איסתשהאדיין', הם שמציעים את עצמם, הם שמציגים את יכולותיהם בפני הזרועות הצבאיות של הארגונים השונים המנהלים את המאבק.

לפני חודשים אחדים אתם שמעתם כי במקומות מסוימים הייתה פנייה גדולה [של מועמדים לפיגועי התאבדות], פנייה שהגיעה אף מילדים בגיל צעיר... התופעה הניעה את הזרועות הצבאיות להפנות את אלה [המתנדבים] לבצע פיגועי התאבדות" עוד אמר משעל כי צריך להעבירם "הכשרה אידיאולוגית, דתית ונפשית, לעבור אימונים צבאיים כדי שהשתתפותם [בפעולות המאבק] תהיה מועילה, נושאת פירות ומשפיעה על האויב הציוני. בקיצור... המתאבדים הם תוצר של העם הזה [הפלסטיני] ולא [תוצר] של הזרועות הצבאיות המוליכות אותם".