מפגיני כפר דרום לא יופלו בגיוסם

מפגיני כפר דרום לא יופלו ממעמדם של בעלי רישום פלילי אחרים, וגם הם יגוייסו לצה"ל בהתאם למבדקי צה"ל, "ללא איפה ואיפה ביניהם", כך נמסר מלשכת דו"צ.

, ט"ז באלול תשס"ה | עודכן: 10:05

"הנערים שהשתתפו בפעילות העבריינית בכפר דרום בזמן ההינתקות, מצויים כעת בטיפול מערכת האכיפה האזרחית, באם יוגשו כנגדם כתבי אישום, תשקול המערכת הצבאית את טיפולה בהם, כל בעלי הרישום הפלילי, גם מבין בני הנוער מכפר דרום שיורשעו אם יורשעו, נבחנים טרם גיוסם ע"פ אותם קריטריונים, כך שאין ולא תהיה ביניהם איפה ואיפה", כך נמסר מלשכת דו"צ.

ראש אגף כוח אדם בצה"ל, האלוף אלעזר שטרן, ביקש לבדוק לאחרונה את האפשרות להרחיב את מספר החיילים והחיילות שמתגייסים לצה"ל, אשר נושאים רישום פלילי על עבירות שביצעו טרם גיוסם. לאחרונה סיפר האלוף שטרן על ירידה שקיימת בשיעור הגיוס לצה"ל הנובעת מהתחמקות המתגייסים מסיבות שונות, הרצון להרחיב את מעגל המתגייסים לצה"ל נמצא בראש סדר העדיפויות, ובתוך כך גם הרצון להעלות את שיעור המתגייסים בעלי העבר הפלילי, שאף יעזור להם להשתקם ולהשתלב בהמשך בחברה הישראלית.

בתשובה לשאלת כתבנו ידידיה הכהן בעקבות דברי בכירים בצה"ל נגד גיוסם של נערים פעילי מתנגדי ההינתקות בכפר דרום, מהו ההבדל בין נערים אלו לבין עבריינות פלילית אחרת שהרי גם היא עבריינות כנגד החוק ומוסדות המדינה, נמסר מלשכת האלוף שטרן כי לא תהיה איפה ואיפה בין המגויסים בעלי הרישום הפלילי וגיוסם ייבחן על פי אותם קריטריונים.