'טיפול מזוז בפרשת רמון - ניגוד ענינים'

יו"ר המטה למען א"י טוען כי מעורבות מזוז בכתב האישום
של רמון נגועה ב'ניגוד ענינים'. לטענתו, מזוז הקל בכתב האישום, ללא סמכות.

רותי אברהם , כ"ז באב תשס"ו

האם היועץ המשפטי הקל בכתב האישום של שר המשפטים רמון, וזאת בניגוד להמלצת המשטרה והפרקליטות? כך טוען יו"ר המטה למען ארץ ישראל אביעד ויסולי. לטענתו, בשעה שהמשטרה והפרקליטות המליצו על הגשת כתב אישום בגין מעשה מגונה בכוח נגד רמון, היועץ המשפטי מזוז החליט להעמידו לדין בגין מעשה מגונה ללא הסכמה.

עוד הוא טוען כי בכתב האישום תוארה המתלוננת כ"חיילת צעירה" אך למעשה מדובר בקצינה בעלת ותק ובעלת סיווג מהגבוהים ביותר בצה"ל, בהתאם למי שהועסקה במשרד ממשלתי מהרגישים ביותר. הצגת המתלוננת כ'חיילת צעירה' נועדה ליצור יחס של חוסר אמינות כלפיה, טוען ויסולי. במענה על טענותיו הגיב משרד המשפטים:  "אין בידינו להוסיף על האמור בהודעתנו מיום 17 באוגוסט. למען הסר ספק, אין באמור כדי להכחיש או לאשר את הנטען על ידכם".

ויסולי מביע תמיהה על התנהלות היועץ המשפטי בנוגע לכתב האישום של שר המשפטים. ליועץ לדבריו אין סמכות לערוך שינוי בכתב האישום. הוא יכול רק לאשר את קביעת הפרקליטות. לטענתו,  טיפולו של מזוז בכתב האישום של 'הבוס' שלו נגוע בניגוד ענינים והיה ראוי שהיועץ יפסול עצמו מלעסוק בכך. מכתב ברוח זו שיגר ויסולי ליועץ מזוז ובו דרש כי היועץ וכן גם  פרקליט המדינה ועובדי משרד המשפטים יפסיקו לעסוק בתיקו של שר המשפטים רמון "הקביעה אם להגיש כתב אישום נגד רמון או לסגור את התיק הפלילי, היא החלטה מעין שיפוטית. על כן חלים על המחליט דיני פסלות כמו על שופט היושב בדין", כתב ויסולי. "קרבתכם האישית לשר רמון מתוקף היותו הממונה הישיר עליכם וכן נגיעתכם ונגיעת עובדי המשרד למשפטים בנשוא התיק ותוצאותיו, אשר יכולים להביא לפיטורי השר הממונה עליהם (או למנוע אותם) מחייבים את פסילתכם ופסילת עובדי משרד המשפטים מעיסוק ומתן החלטות מעין שיפוטיות בתיק הפלילי של השר רמון".