סין: השתלת אברים - כענף כלכלי

בדיון על מדיניות השתלת אברים מנידונים למוות סיניים בחולים מישראל, קובע ח"כ אלדד, כי הממשל הסיני הורג הנידונים ע"פ הזמנת איברים.

שמעון כהן , ו' בכסלו תשס"ז

במהלך דיון מיוחד בכנסת על שימוש ישראלי באברים הנקצרים מנידונים למוות בסין קובע חבר הכנסת אריה אלדד כי מידיעה אישית שלו השלטונות הסיניים ממתינים להגעתו של מועמד להשתלת אברים, וכשזה מגיע מתבצע גזר דין המוות על מנת שיהיה ניתן להעביר מהנידון אברים ל"לקוח" הישראלי.

חבר הכנסת אלדד אמר שהוא מודע לדברים לא רק מהמידע העיתונאי שפורסם באחרונה, אלא ממידע אישי אותו קיבל ממועמד להשתלת אברים.

הדיון בוועדה התקיים בעקבות מידע שפורסם בעיתון 'ידיעות אחרונות' ולפיו קופות החולים הישראליות משתתפות במימון נסיעות של מבוטחים לסין על מנת שאלה יקבלו את אבריהם של מועמדי גזר דין המוות. על פי הנתונים שפורסמו השלטונות בסין דנים למוות אזרחים על עבירות שוליות והופכים אותם למעין בנק איברים, על מנת שמכירת אבריהם תזרים לקופת הממשל הסיני סכומים רבים ומכובדים.

חברת הכנסת גלאון הצטרפה לדעתו של חבר הכנסת אלדד ואמרה כי אמנם אין לבוא בתלונות למבוטחים המבקשים להאריך את חייהם, אך גם לשאיפה זו להאריך את חייהם של מבוטחים צריך להיות גבול, שכן על פי הפרסומים שליחי השלטון "צדים", כהגדרתה את האזרחים התמימים ורוצחים אותם על מנת לאפשר את ההשתלה.

גלאון אומרת שידוע הוא שהשלטונות בסין קוצרת את אבריהם של אזרחים המצויים בשולי החברה הסינית, ועל כן המעשים הופכים חמורים פי כמה.

יו"ר ועדת הבריאות, חבר הכנסת משה שרוני, סבור שהפרסומים בתקשורת היו מוגזמים, כהגדרתו, ולטעמו אין בכוחה של ישראל לשנות את המדיניות הממשלתית של סין.

בהסתמכו על עדויות של רופאים שהגיעו למערב מסין אומר ד"ר יעקב לביא, מנהל ההשתלות ב'שיבא', שבכירים בממשל הסיני קיבלו סכומי כסף נכבדים באופן אישי על גרימת הוצאתם להורג של אזרחים סיניים. "האסירים נורים בראשם בחצר הכלא כשאמבולנס מיוחד ללא מספרי רישוי ממתין להעברת הגופה לקצירת האברים", סיפר ד"ר לביא שהוסיף וסיפר שמתנגדי הממשל מוחזקים במעין מחנות בהמתנה להוצאה להורג על פי הגעת מועמדים להשתלה.