'מינוי אשכנזי': תשובת המדינה עד יום ו'

בג"ץ הורה למדינה להשיב עד יום ו' על עתירה של 'איכות השלטון', להקפיא הליכי מינוי רמטכ"ל עד למסקנות ביניים של ועדת וינוגרד.

רותי אברהם , ג' בשבט תשס"ז

בג"ץ הורה למדינה להשיב עד יום ו' 26 בינואר, על עתירה הדורשת להקפיא הליכי מינוי רמטכ"ל. מדובר בעתירה שהגישה הבוקר התנועה לאיכות השלטון, בדרישה להקפיא את הליכי מינוי הרמטכ"ל עד לפרסום מסקנות הביניים של ועדת וינוגרד.

השופטת אילה פרוקצ'ה הורתה כאמור למדינה להשיב על העתירה עד יום ו' הקרוב, וכן לקיים דיון בעתירה לא יאוחר מ 1 בפברואר.

יחד עם זאת, השופטת דחתה את הדרישה להוציא צו ביניים שימנע מראש הממשלה ושר הבטחון להגיש לאישור הממשלה את המלצותיהם בנוגע למועמד המועדף עליהם לתפקיד הרמטכ"ל.

הבוקר הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה להקפאת הליכי מינוי הרמטכ"ל עד לפרסום מסקנות הביניים של ועדת וינוגרד. כמו כן דרשה התנועה להוציא צו ביניים המונע את הבאת המלצותיהם של שר הבטחון ורה"מ לממשלה, לצורך אישור רמטכ"ל. 

בעתירה נטען כי יש להמתין עד שיתברר האם ועדת וינוגרד מצאה כי "המועמדים השונים העומדים על הפרק נושאים באחריות אישית לכשלים במלחמת לבנון, ולכל הפחות עד שיובהר האם ועדת וינוגרד בחרה להזהיר מי מאותם מועמדים ולמקד במי מהם אחריות במסגרת דו"ח הביניים, שעתיד להתפרסם כבר בשבועות הקרובים".

"כל המועמדים המובילים לתפקיד נמנים על הגורמים המרכזיים אשר הובילו את צה"ל במלחמה האחרונה ו/או הובילו את הכנת צה"ל למלחמה" טוענת התנועה, "אין כל היגיון או סבירות במינויו של אדם כעת, כאשר תוך שבועות מספר עשוי אותו מועמד להימצא כאחראי לכשלים אישיים הנוגעים למלחמה".

כמו כן, "יהיה זה בלתי מתקבל על הדעת, כי הגורמים הממנים מעליהם מרחפת עננת הבדיקה וחרב המסקנות האישיות, יקבלו בעיתוי זה החלטה כה גורלית ובעלת משמעות על מדינת ישראל בדמות מינוי רמטכ"ל לשנים הבאות".

עוד נטען בעתירה כי "בהנחה שהממשלה פעלה כאשר פיה וליבה שווים בעת שגוננה בפני בג"ץ על החלטתה להסתפק בהקמת ועדת בדיקה ממשלתית, תחת הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אין היא רשאית לאחוז בשני קצותיו של החבל- גם לטעון כי החלטתה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית סבירה בשל הדימיון הרב בין שתי הועדות, וגם לפעול כעת באופן שיוצר עובדות בשטח, בהתעלם מתוצאותיו האפשריות של הליך הבדיקה הנמצא בעיצומו בימים אלו".

"חשיבות המינוי (במיוחד לאור מלחמת לבנון השנייה והשלכותיה); המנהל התקין; אמון הציבור והחלטתה של הממשלה עצמה - מחייבים כי ראש הממשלה ושר הביטחון ימנעו מקבלת החלטה על מינוי רמטכ"ל חדש, וזאת עד לאחר פרסום מסקנות וועדת וינוגרד", לשון העתירה של התנועה לאיכות השלטון.